7/2014

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset:

SK 3 Informaatiorakenteet, dokumentointi ja piirrossymboliikka
CLC SC 9XC Julkisen liikenteen kulkuneuvojen ja niiden apulaitteiden sähkönsyöttö- ja maadoitusjärjestelmät (kiinteät asennukset)
SK 13 Sähköenergian mittaus
IEC TC 14 Tehomuuntajat
SK 17B Pienjännitekytkinlaitteet
CLC TC 21X Akut
SK 23 Pisto- ja rasiakytkimet sekä liitäntätarvikkeet
SK 23A Johtotiet
SK 31 Räjähdysvaarallisten tilojen laitteet
IEC SC 32C Pienoisvarokkeet
SK 34 Valaisimet
CLC TC 40XB Vastukset
SK 61 Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus
SK 62 Sairaalasähkötekniikka
SK 64 Pienjännitesähköasennukset
SK 65 Teollisuusprosessien ohjaus
IEC TC 66 Mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus
SK 79 Hälytysjärjestelmät
SK 86 Kuituoptiikka
SK 111 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristönäkökohdat
SK 116 Sähkötyökalut