7/2015

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset:

CLC TC 9X Rautateiden sähkö- ja elektroniikkalaitteet
SK 20 Energiakaapelit
IEC TC 21 Akut
SK 22 Tehoelektroniikan järjestelmät ja laitteet
SK 23 Pisto- ja rasiakytkimet sekä liitäntätarvikkeet
IEC TC 25 Suureet ja yksiköt
CLC TC 26A Kaarihitsauslaitteet
SK 31 Räjähdysvaaralliset tilat
SK 34 Valaisimet
IEC TC 35 Paristot
IEC TC 47 Puolijohteet
IEC SC 47F Mikrosähkömekaaniset järjestelmät
IEC TC 49 Pietsosähköiset ja dielektiset kojeet taajuuden ohjaukseen
IEC TC 57 Sähkövoimajärjestelmien kauko-ohjaus ja siihen liittyvä viestintä
IEC TC 59 Kotitaloussähkölaitteiden suorituskyky
SK 62 Sairaalasähkötekniikka
SK 65 Teollisuusprosessien ohjaus
SK 77 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
IEC TC 80 Merenkulun navigointilaitteet ja -järjestelmät
SK 86 Kuituoptiikka
SK 100 Yhteisantennilaitteet
SK 101 Staattinen sähkö (ESD)
SK 104 Ympäristöluokitus ja -testaus
SK 111 Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden ympäristönäkökohdat
SK 205 Rakennusten elektroniikkajärjestelmät