8/2012

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset:

CENELEC TC 8X Sähköntoimituksen järjestelmävaatimukset
SK 17B Pienjännitekytkinlaitteet
SK 20 Energiakaapelit
SK 23 Pisto- ja rasiakytkimet
SK 23A Johtotiet
IEC TC 26 Sähköhitsaus
SK 31 Räjähdysvaarallisten tilojen sähkölaitteet
SK 34 Valaisimet
CENELEC TC 40XB Kiinteät vastukset
SK 44 Koneturvallisuuden sähkötekninen osuus
SK 46 Metallijohtimiset tiedonsiirtokaapelit
IEC TC 49 Pietsosähköiset ja dielektriset kojeet taajuuden ohjaukseen
IEC TC 57 Sähkövoimajärjestelmien kauko-ohjaus ja siihen liiittyvä viestintä
SK 61 Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus
IEC TC 66 Mittaus-, ohjaus- ja laboratoriolaitteiden turvallisuus
SK 78 Jännitetyövälineet
CENELEC TC 82 Aurinkoenergiaan perustuvat sähköjärjestelmät
SK 86 Kuituoptiikka
IEC TC 89 Palavuustestaus
IEC TC 95 Suojareleet ja -laitteet
IEC TC 96 Pienmuuntajat, -kuristimet ja -tehonsyöttöyksiköt sekä vastaavat laitteet
SK 100 Yhteisantennilaitteet
IEC TC 112 Eristeiden ja eristysjärjestelmien laadun määrittely
SK 116 Sähkötyökalut