9/2011

Kerran kuussa ilmestyvissä lausuntopyyntöluetteloissa esitetään kansallisella lausuntokierroksella olevat suomalaiset, eurooppalaiset ja kansainväliset sähköalan standardiehdotukset. Myöhemmin vahvistettavat eurooppalaiset EN-standardit on saatettava jäsenmaissa sellaisinaan kansallisiksi standardeiksi.

Lausuntokierroksella olevat ehdotukset ovat maksuttomia ja toimitetaan erikseen pyydettäessä. Ehdotuksia on mahdollista kommentoida lähettämällä viestiä SESKOn toimistolle asiakaspalvelu(at)sesko.fi.

Lausuntopyyntöluettelossa on seuraavien komiteoiden ja seurantaryhmien standardiehdotukset:

CENELEC SC 9XB Kulkuneuvojen sähkömekaaniset laitteet

SC 9XC Julkisen liikenteen kulkuneuvojen ja niiden apulaitteiden sähkönsyöttö- ja maadoitusjärjestelmät (kiinteät asennukset)
SK 11 Suurjänniteilmajohdot
SK 13 Sähköenergian mittaus

SK 17B Pienjännitekytkinlaitteet
SK 20 Energiakaapelit

SK 23 Pisto- ja rasiakytkimet sekä liitäntätarvikkeet

IEC TC 26 Sähköhitsaus

SK 34 Valaisimet
IEC SC 45A Reaktorin instrumentointi
IEC TC 47 Puolijohdekojeet
IEC SC 48D Elektroniikkalaitteiden rakenteet

IEC TC 57 Sähkövoimajärjestelmien kauko-ohjaus ja siihen liittyvä viestintä
IEC SC 59D Pyykinpesukojeet
SK 61 Kotitaloussähkölaitteiden turvallisuus
SK 64 Pienjännitesähköasennukset
SK 65 Teollisuusprosesien ohjaus

SK 77 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
SK 79 Hälytysjärjestelmät
SK 86 Kuituoptiikka
IEC TC 88 Tuuligeneraattorijärjestelmät
IEC TC 89 Palavuustestaus
SK 100 Yhteisantennilaitteet
SK 106 Altistuminen sähkömagneettisille kentille
SK 108 Tietotekniikan ja viihde-elektroniikan laitteiden turvallisuus
IEC TC 110 Litteänäyttökojeet
SK 116 Sähkötyökalut