SFS 6000-8-814 Pienjännitesähköasennukset. Osa 8-814: Täydentävät vaatimukset. Kaapelien asentaminen maahan tai veteen 

Kaapelien suojausta koskevassa taulukossa 814.1 ei enää viitata standardiin SFS 5608 Maahan asennettavat kaapelisuojukset, koska standardi on kumottu sen oltua osittain päällekkäinen kaapelinsuojaputkia koskevien eurooppalaisten EN-standardien SFS-EN 61386-24 ja SFS-EN 50520 kanssa. Maakaapeliasennuksia toteutettaessa on havaittu, että nämä SFS-EN-standardit eivät täysin korvaa standardia SFS 5608. Voimassa olevien standardien puutteita ovat mm. suojakourujen vaatimusten puuttuminen, alhaisessa lämpötilassa käsiteltävien putkien testien puuttuminen ja joissain tapauksissa myös suojauksen liian pieni lujuus.

Standardin SFS-EN 61386-24 korvaava standardisarja EN 50626 on valmisteilla eurooppalaisessa sähköalan standardointijärjestö CENELECissä. Uusissa standardeissa on tarkoitus ottaa paremmin huomioon Suomen erityisolosuhteet, mutta uusien standardien valmistuminen kestää useita vuosia.

Vaikka standardi SFS 5608 on kumottu, sen vaatimusten mukaisten tuotteiden valmistusta ja käyttöä ei ole kielletty. Niitä voidaan edelleen käyttää samoihin tarkoituksiin kuin standardin SFS 6000-8-814 edellisen version aikana. Kumotun standardi SFS 5608 sisältö soveltuu erityisesti muovisten kaapelinsuojakourujen määrittelemiseen ja tätä osuutta ajanmukaistetaan parhaillaan ja se julkaistaan ensi vuoden alkupuolella kansallisena SFS-standardina. 

Edelleen voidaan käyttää myös muita kuin standardien mukaisia riittävän vahvoja suojausrakenteita esim. betonikouruja tai -laattoja. Kaapelien suojaputkien on merkinnöiltään ja/tai tunnusväreiltään erotuttava muista putkista, jotta vältetään väärinkäsitysten takia tehdyn kaapelinsuojaputken katkaisemisen aiheuttamat vaaratilanteet. Sähkökaapeleille tarkoitetun kaapelinsuojaputken tunnusväri on keltainen. Jos kaapelisuojaputken lähellä on myös tunnusväriltään keltaisia maakaasuputkia, on kaapelinsuojaputket varustettava lisämerkinnällä tai välittömästi putken päällä olevalla kaapelista varoittavalla nauhalla.

Lisätietoja saa SESKOsta Tapani Nurmelta.

Lisää suosikiksi