Pienjännitesähköasennuksia koskevat standardit eri maissa

Sähköasennuksia koskeviin standardeihin vaikuttaa vahvasti myös ympäristöolosuhteet, sen takia eurooppalaiset pienjännitesähköasennuksia koskevat standardit HD 60364 ja HD 384 ovat julkaisumuodoltaan harmonisointiasiakirjoja (Harmonization Document, HD). Harmonisointiasiakirjaa ei tarvitse ottaa käyttöön sellaisenaan kuten EN-standardit, vaan niiden sisältö voidaan ottaa käyttöön kansallisena standardina kuten Suomessa standardina SFS 6000. Harmonisointiasiakirjan vastaista kansallista standardia ei kuitenkaan saa olla olemassa. HD 60364 ja HD 384-sarjojen standardit ovat laajalti käytössä Euroopassa.

Julkaisusarjojen HD 60364 Low-voltage electrical installations ja aikaisemman julkaisusarjan HD 384 Electrical installations of buildings standardit pohjautuvat suurimmalta osaltaan kansainväliseen standardisarjaan IEC 60364. HD 60364-sarjan standardien englanninkieliset versiot ovat saatavilla sähköisenä SFS-käsikirjana 602.

Standardit on useimmiten julkaista eri maissa omilla kansallisilla tunnuksilla. Eri maissa käytettäviä tunnuksia ovat mm. seuraavat:

MaaTunnus ja nimi
RuotsiSS 4364000
Elinstallationsreglerna. Elinstallationer för lågspänning – Utförande av elinstallationer för lågspänning
NorjaNEK 400
Elektriske lavspenningsinstallasjoner
SaksaDIN VDE 0100
Errichten von Niederspannungsanlagen
Iso-BritanniaBS 7671
Requirements for Electrical Installations
RanskaNFC 15-100
Installations électriques à basse tension
ItaliaCEI 64-8
Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione
EspanjaUNE 20460
Instalaciones eléctricas en edificios.

Edellä mainitut standardit eivät ole täysin identtisiä. Itse harmoniointiasiakirjoissa on ilmoitettu poikkeamia. Lisäksi kansalliset standardit eroavat toisistaan mm. sen takia, että mikä painos harmonisointiasiakirjasta on kussakin maassa otettu käyttöön. Lisäksi monissa maissa on käytössä pienjännitesähköasennuksiin liittyviä lisästandardeja.

IEC 60364-pohjaiset standardit ovat käytössä monessa maassa Euroopan ulkopuolella. USA ja Kanada ovat selkeitä poikkeuksia ja niissä on käytössä omanlaiset standardit.