Käsikirja soveltuu henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin sähköturvallisuuden vaatimuksia. Kirja onkin ollut suosittu myös sähköalan opiskeluaineistona. 

Käsikirja 600-2 sisältää viisi lukua: 

  1. Sähkötyöturvallisuus
  2. Erikoisasennukset
  3. Sähkötekniikan perusstandardit
  4. Sähköverkon mitoitus ja suojalaitteet
  5. Sähköasennuksiin liittyvät laitestandardit

Luku 1 sisältää standardin SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus vuonna 2018 julkaistun muutetun painoksen. Lukuun 2 on koottu standardeja ja muita julkaisuja, joihin viitataan sähköasennusten turvallisuutta koskevissa säädöksissä. Muihin lukuihin on koottu standardeja, joihin viitataan SFS 6000 standardisarjassa, tai jotka ovat muuten hyödyllisiä sähköturvallisuuden vaatimusten ymmärtämiseen. 

Juuri julkaistussa kolmas kolmannessa painoksessa on seuraavat uudet standardit verrattuna vuonna 2015 julkaistuun toiseen painokseen.

  • SFS 6002: 2015 + A1:2018
  • SFS-EN IEC 62485-2: 2018 Akkujen ja akkuasennusten turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Paikallisakut
  • SFS-EN 61140: 2016 Suojaus sähköiskulta. Asennusten ja laitteiden yhteiset ominaisuudet
  • SFS-EN 60445: 2017 Perus- ja turvallisuusperiaatteet ihmisen ja koneen väliselle rajapinnalle, merkinnöille ja tunnistamiselle. Laiteliittimien, johdinpäiden ja johtimien tunnistaminen.

Käsikirjassa on yhteensä 716 sivua ja sen hinta on 171 euroa (+ ALV 10 %). Käsikirjaa myy Suomen Standardisoimisliitto SFS. Lisätietoja käsikirjasta saa SESKOsta Tapani Nurmelta.

Lisää suosikiksi