Ajankäyttö on sijoitus liiketoimintaan

Standardien valmistelukokouksissa kuulee perustelut valittuihin ratkaisuihin. Kun standardiin haluaa todella vaikuttaa, on hyvä varautua kokousmatkoihin ja paneuduttava esitettävien asioiden valmisteluun. Katson tähän käyttämäni ajan kannattavan ja hyötyväni standardointiin osallistumisesta monin tavoin.

Sosiaaliset kontaktit ja verkostoituminen ovat ensiarvoisen tärkeitä riippumatonta palvelua tuottavalle yritykselle. Standardien ymmärtäminen ja tulkitseminen on huomattavasti helpompaa, kun on itse kehitystyössä mukana.

Kansainvälinen yhteistyö lisää tehokkaasti omaa henkilökohtaista asiantuntemusta ja osaamista. Työryhmän WG5 jäsenenä pyrin osaltani vaikuttamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa valmisteilla oleviin teknisiin raportteihin ja standardeihin. Tavoitteenani on edistää riippumattomuutta standardien kehitystyössä nostamalla teknisiä perusteita johdonmukaisesti mielikuvien yläpuolelle.


Lue koko artikkeli: SFS-tiedotus 4/2013 sivut 24-26 Sähköteknisen alan standardointiin osallistumisesta.___________________________________________________________________________________________
Toni Viheriäkosken yritys Cascade Metrology Oy on staattisen sähkön hallintaan erikoistunut yritys, joka tutkii, auditoi, kouluttaa, suorittaa ESD-mittauksia, tuotteiden kestoisuustestejä ja räätälöi yrityksille ESD-hallintaohjelmia. Viheriäkoski on sekä SESKOn standardointikomitean ”SK 101 Staattinen sähkö” että kansainvälisen työryhmän ”IEC TC 101 Electrostatics/WG5” jäsen. Lisätietoja www.cascademetrology.com.

Lisää suosikiksi