Sähkön perusturvallisuusstandardin SFS-EN 60445:2017 Perus- ja turvallisuusperiaatteet ihmisen ja koneen väliselle rajapinnalle, merkinnöille ja tunnistamiselle. Laiteliittimien, johdinpäiden ja johtimien tunnistaminen kuudes painos määrittelee väritunnukset tasasähkön positiiviselle ja negatiiviselle jännitejohtimille, sekä toiminnalliselle maadoitusjohtimelle. Uuden painoksen sisältö on huomioitu sähköasennusstandardissa SFS 6000:2017 Pienjännitesähköasennukset.

SFS-EN 60445:2017 merkintäsäännöt perustuvat SFS-IEC 60050-195 käsitteiden, IEC 60417 kuvatunnusten sekä IEC 60757 sähkötekniikan väritunnusten soveltamiseen. Merkintäsääntöjen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja vähentää tunnistamisen moniselitteisyyttä sekä varmistaa sähkön turvallinen käyttö.

 • Kuudennen painoksen tärkeimmät muutokset ovat:
 • Soveltamisala on päivitetty noudattaen opasta IEC Guide 104.
 • Edeltävän painoksen havaitut virheet on korjattu.
 • Väritunnukset tasasähköjärjestelmän äärijohtimien tunnistamiseksi on lisätty.
 • Väritunnus toiminnallisen maadoitusjohtimen tunnistamiseksi on lisätty.
 • Käsitteistöä on täydennetty ja harmonisoitu SFS-IEC 60050-195 mukaiseksi.
 • Merkittävä osa edeltävän painoksen huomautuksista on muutettu normatiiviseksi.
 • Uusia kansallisia poikkeuksia on lisätty.

Sähkön perusturvallisuusstandardin SFS-EN 60445:2017 Perus- ja turvallisuusperiaatteet ihmisen ja koneen väliselle rajapinnalle, merkinnöille ja tunnistamiselle. Laiteliittimien, johdinpäiden ja johtimien tunnistaminen kuudes painos määrittelee väritunnukset tasasähkön positiiviselle ja negatiiviselle jännitejohtimille, sekä toiminnalliselle maadoitusjohtimelle. Uuden painoksen sisältö on huomioitu sähköasennusstandardissa SFS 6000:2017 Pienjännitesähköasennukset.

SFS-EN 60445:2017 merkintäsäännöt perustuvat SFS-IEC 60050-195 käsitteiden, IEC 60417 kuvatunnusten sekä IEC 60757 sähkötekniikan väritunnusten soveltamiseen. Merkintäsääntöjen tarkoituksena on yhdenmukaistaa ja vähentää tunnistamisen moniselitteisyyttä sekä varmistaa sähkön turvallinen käyttö.

 • Kuudennen painoksen tärkeimmät muutokset ovat:
 • Soveltamisala on päivitetty noudattaen opasta IEC Guide 104.
 • Edeltävän painoksen havaitut virheet on korjattu.
 • Väritunnukset tasasähköjärjestelmän äärijohtimien tunnistamiseksi on lisätty.
 • Väritunnus toiminnallisen maadoitusjohtimen tunnistamiseksi on lisätty.
 • Käsitteistöä on täydennetty ja harmonisoitu SFS-IEC 60050-195 mukaiseksi.
 • Merkittävä osa edeltävän painoksen huomautuksista on muutettu normatiiviseksi.
 • Uusia kansallisia poikkeuksia on lisätty.
Lisää suosikiksi