IEC-komitea TC 79 Alarm and electronic security systems aloitti vuonna 2008 kansainvälisen kameravalvontastandardin valmistelun. Standardi perustuu eurooppalaisiin, amerikkalaisiin ja aasialaisiin käytäntöihin ja vaatimuksiin, joista komitean työryhmä WG12 on jalostanut kansainväliset vaatimukset täyttävän kameravalvontastandardin. Kameravalvontajärjestelmän vaatimukset, videonsiirtoprotokollat, videorajapinnat ja soveltamisohjeet on julkaistu sarjan neljässä ensimmäisessä osassa. Sarjaa täydennetään tuotestandardeilla, joista ensimmäinen tulee (Osa 5) sisältämään vaatimukset valvontakameroille.


IEC 62676 –sarjan pääotsikot ovat seuraavat:

 • Osa 1: Järjestelmävaatimukset
 • Osa 2: Videonsiirtoprotokollat
 • Osa 3: Analogiset ja digitaaliset videorajapinnat
 • Osa 4: Soveltamisohjeet
 • Osa 5: Vaatimukset valvontakameroille (valmisteltavana)


Eurooppalaisen standardin EN 50132-1 käsite ”järjestelmävaatimukset” on uudessa standardissa jaettu yleisiin- ja videonsiirron vaatimuksiin. Nämä asiakokonaisuudet on jäsennelty osan 1 kahteen alaosaan seuraavasti:

 • IEC 62676-1-1: Järjestelmävaatimukset – Yleiset vaatimukset
 • IEC 62676-1-2: Järjestelmävaatimukset – Videonsiirtoa koskevat suorituskykyvaatimukset.


Seuraavassa on lueteltu muutamia uusia asioita verrattuna standardiin EN 50132-1. Näiden lisäksi IEC 62676 –sarjassa on muutettu turvaluokkakohtaisia vaatimuksia.

 • järjestelmän turvaluokituksen määrittämiseen on annettu tarkemmat ohjeet
 • jos ei muuta ole esitetty, turvaluokituksen oletusarvo on 1 (alin taso)
 • videon, äänen ja metadatan säilytys- ja/tai siirto vain IEC, ISO tai ITU standardiformaateilla ja koodekeilla
 • tallenteen salaus, vesileimat ja metadata
 • kuvanparannukset, kuvien vienti ja toisto
 • kamerakoteloiden suojausvaatimukset
 • EMC-vaatimukset (pääjärjestelmä vs. täydentävä järjestelmä)
 • komponenttien kuvanlaatu.


SFS-EN 62676-1-1:2014
on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 109 sivua ja sen hinta on 81,00 € (alv 0 %). Mainittua julkaisuja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisätietoja standardista antaa SESKOssa Arto Sirviö

Lisää suosikiksi