Tähän haasteeseen IEC on vastannut perustamalla uuden teknillisen komitean TC 120, jonka tarkoituksena on laatia tarvittavat standardit sähköenergian varastointijärjestelmille, joita käytetään tuulivoimalla, aurinkosähköllä, vesivoimalla jne. tuotetun energiaa varastoimiseen. Komitea tarkastelee sähköenergiavarastojen standardisointia koko järjestelmän kannalta, sillä aiemmin painopiste on ollut laitteiden ja laitteistojen standardisoinnissa. Komitea käsittelee asiaa eri käyttösovellusten kannalta, kehittää arkkitehtuurin ja laatii tarvittavan roadmapin standardisoinnin nykytilanteesta. Teknillisen komitean vastuulla on myös näiden järjestelmien turvallisuus- ja ympäristöasioista huolehtiminen ja tarvittavien vaatimusten määrittely.

Standardisointityön tuloksena pystytään rakentamaan edullisia ja luotettavia sähköenergian varastointijärjestelmiä, jotka voidaan liittää olemassa oleviin sähköverkkoihin kaikkialla maailmassa. Tästä seuraa, että entistä enemmän uudistuvia energiavaroja voidaan hyödyntää energian tuotannossa ja edistää älykästä sähköistystä.

Lisää aiheesta http://www.iec.ch/newslog/2012/nr1412.htm

Lisätietoja aiheesta antaa SESKOssa Juha Vesa.

Lisää suosikiksi