Käyttöohjeet ovat osa tuotetta ja välttämättömiä tuotteen tarkoituksenmukaiseen, tehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön. Tuotteen toimittaja vastaa sen käyttöohjeista. Toimittaja voi olla henkilö tai organisaatio esim. tuottaja, valmistaja, myyjä, jakelija tai valtuutettu edustaja.

SFS-EN 82079-1:2012 korvaa standardin SFS-EN 62079:2001.

Standardin soveltamisala

Tämä standardi on tarkoitettu kaikille osapuolille, jotka osallistuvat tuotteen käyttöohjeiden laadintaprosessiin. Tähän joukkoon sisältyy esim. ohjelmistosuunnittelijat, kääntäjät, kirjoittajat ja kuvittajat sekä muut jotka osallistuvat käyttöohjeiden suunnitteluun ja laadintaan.

Standardissa käsite ”tuote” sisältää kaikenlaiset tuotteet joita voidaan luokitella eri tavalla esim. kuluttajatuotteet, ammattikäyttöön tarkoitetut tuotteet, sähköiset ja mekaaniset tuotteet.

Koska standardia sovelletaan kaikenlaisiin tuotteisiin aina maalipurkista ”avaimet käteen” –periaatteella toimitettuihin tehtaisiin, ei ole mahdollista määritellä tuotteen mukana toimitettavaa kiinteää dokumentaation määrää. Sovellettaessa sitä tuotteen käyttöohjeen kehittämiseen, on lisäksi huomioitava tuotteen markkina-alueen lainsäädännön tai tuotestandardien lisävaatimukset informaatiolle ja dokumentaatiolle.

Uudet vaatimukset


SFS-EN 62079 suurimpana puutteena on pidetty sen soveltamisen vaikeutta kuluttajatuotteisiin. Tämä asia on korjattu SFS-EN 82079-1:ssä mm. sisällyttämällä ohjeita tuotteen kohderyhmien huomioimiseen. Muita merkittäviä uutuuksia ovat mm.:

  • laadintaprosessin suunnittelu
  • käyttöohjeiden vaatimustenmukaisuus
  • käyttöohjeiden arviointi ja esimerkki tarkastuslistasta
  • viestinnän tehokkuuden arviointi
  • sähköisten tietovälineiden käyttö
  • käännösten laatu
  • graafisten tunnusten käyttö.

SFS-EN 82079-1 on julkaistu kaksikielisenä (suomi/englanti) painoksena. Siinä on 107 sivua ja sen hinta on 76,30 € (alv 0 %). Julkaisua myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisätietoja mainituista julkaisuista saa SESKOsta Arto Sirviö

Lisää suosikiksi