Käännös IEC e-Techin artikkelista “Smart compatible chargers”. Alkuperäinen teksti: Janice Blondeau.

Viime vuosikymmenen aikana teknologian edistysaskeleet ovat johtaneet kulututuselektroniikan nopeasti kasvavaan käyttöön, mikä yhdistää miljoonia ihmisiä ennen näkemättömällä tavalla ja muuttaa toimintatapojamme arjessa.  Tähän asti kaikkien näiden älylaitteiden tulolla markkinoille on ollut yksi varjopuoli, nimittäin valmistajakohtaiset latausjärjestelmät.  Se merkitsee miljoonia latureita ja kaapeleita lisänä jo ennestään valtavaan määrään elektroniikkalaiteromua eri puolilla maailmaa. 

Maailmanlaajuisen elektroniikkaromun vähentäminen

Maailmanlaajuisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrä – pois heitetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet – ulottui miltei 42 miljoonaan tonniin vuonna 2014. Tähän vuoteen 2017 mennessä ennustetaan maailman tuottavan noin 50 miljoonaa tonnia sähkö- ja elektroniikkaromua joka vuosi YK:n järjestöjen, teollisuuden, eri maiden viranomaisten ja tiedemiesten yhteistyönä tekemän tutkimuksen mukaan.

IEC:llä on älykäs latausratkaisu

Tavoitteenaan lisätä kuluttajan luottamusta ja vähentää sähkö- ja elektroniikkaromua IEC on saanut aikaan älykkään latausratkaisun.  Se mahdollistaa laturien uudelleenkäyttämisen kuluttajan monien erilaisten kannettavien laitteiden kanssa. IEC on julkaissut uusia, latauksen yhteentoimivuutta käsitteleviä kansainvälisiä standardeja, jotka avaavat mahdollisuuden uuden sukupolven älykkäille ja ympäristöystävällisille latausratkaisuille.  Niitä voidaan käyttää maailman kaikissa maissa.

Älypuhelimien kaltaisista tuotteista aina suuritehoisiin laitteisiin, kuten kannettaviin tietokoneisiin tarkoitetut laturit eivät ole yhteensopivia ainoastaan eri valmistajien samantyyppisten laitteiden kanssa, vaan ne pystyvät myös lataamaan suurta joukkoa erilaisia elektroniikkalaitteita. Kuluttajat voivat käyttää kannettavan tietokoneen laturia taulutietokoneen tai älypuhelimen – tai minkä tahansa muun kannettavan elektroniikkalaitteen lataamiseen. Samoin tarpeen vaatiessa älypuhelimen tai taulutietokoneen laturia voidaan käyttää kannettavan tietokoneen lataukseen, tosin hitaammin.

Standardoitu latausliitäntä

Tämä uusi älykäs lähestymistapa lataukseen perustuu standardoituun latausliitäntään, joka määritellään seuraavissa uusissa IEC:n kansainvälisissä standardeissa:

  • IEC 62680-1-3, Universal serial bus interfaces for data and power – Part 1-3: Universal Serial Bus interfaces – Common components – USB Type-C™ cable and connector specification, ja IEC 62680-2-1, Universal serial bus interfaces for data and power – Part 2-1: Universal Serial Bus Specification, Revision 2.0, jotka perustuvat viimeisimpiin USB Type-C™ ja USB Power Delivery -spesifikaatioihin. Näissä standardeissa määritellään laitteiden lataamisen tukemista  varten tarvittavat yhteiset teknologiat 100 wattiin asti.
  • IEC 63002: Identification and communication interoperability method for external power supplies used with portable computing devices, joissa määritellään ohjeet yhteentoimivuuden aikaansaamiseksi viimeisimpiä USB-tekniikoita käyttäville latureille ja laitteille. Siinä määritellään erityisesti parametrit teholähteiden ominaisuuksien ja kykyjen kommunikoimista varten.

Näiden kansainvälisten standardien käyttöönoton maailmanlaajuisilla markkinoilla odotetaan lisäävän laturien uudelleenkäytettävyyttä muissakin laitteissa kuin älypuhelimissa ja muissa pienitehoisissa laitteissa.  Niissä sen mahdollisti jo perinteinen USB-tekniikka ja siihen liittyvät IEC:n kansainväliset standardit IEC 62680-1-1, Universal serial bus interfaces for data and power – Part 1-1: Common components – USB Battery Charging Specification, Revision 1.2, IEC 62680-2-sarja ja IEC 62684, Interoperability specifications of common external power supply (EPS) for use with data-enabled mobile telephones.

Maailmanlaajuinen kannatus teollisuudelta

Globaali teollisuus kannattaa tämän älykkään latausliitännän standardointia parhaana lähestymistapana laajan erilaisten laturien uudelleenkäytettävyyden mahdollistamiseksi erilaisten tuotteiden kanssa. Se mahdollistaa latauksen luotettavuuden ja tarjoaa tulevaisuuden innovaatioden tarvitsemaa joustavuutta.

Laturit voidaan suunnitella optimaalisesti täyttämään kohdetuotteen vaatimuksia teholtaan ja toiminnallisilta ominaisuuksiltaan, mutta ne pystyvät silti lataamaan monia muitakin tuotteita. Laitteet kykenevät kommunikoimaan älylaturien kanssa tunnistaakseen sen ominaisuudet tarkasti, ennen kuin ne alkavat turvallisesti ottaa tehoa. Odottettu teollisuuden laajamittainen käyttöönotto lisää laturien yhteentoimivuutta, yhteensopivuutta ja uudelleenkäytettävyyttä eksponentiaalisesti.  Sen seurauksena niiden käytettävyys lisääntyy kuluttajan kannalta, ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromu vähenee. Frans Vreeswijk, IEC General Secretary ja CEO sanoo: “IEC jatkaa sitoutumistaan sähkö ja elektroniikkalaiteromun vähentämiseen sekä kehittyneissä että kehittyvissä maissa. Nämä IEC:n uudet tärkeät kansainväliset yhteentoimvuusstandardit edistävät maailmanlaajuisia ympäristötavoitteita lisäämällä huomattavasti laturien uudelleenkäytettävyyttä kulutuselektroniikka- ja tieto- sekä tietoliikennetekniikkalaitteissa.”

Shin Eguchi, teknisen komitean TC 100 teknisen alueen TA 14 Technical Area Manager puolestaan toteaa : ”Tämä innovatiivinen latausratkaisu on ennennäkemättömän maailmanlaajuisen yhteistyön ja teollisuuden osallistumisen lopputulos. Sen laajamittainen käyttöönotto hyödyttää todella kuluttajia kautta maailman.”

Jeff Ravencraft, USB-IF:n President ja COO, kertoo: “Standardi IEC 63002 tukee USB Type C ja USB Power Delivery -spesifikaatioita, mistä syystä IEC:n ja USB-IF:n on tehtävä jatkuvaa yhteistyötä. Tämä yhteistyön takana on ajatusta siitä, että kuluttajan tyytyväisyys, tuotteen toiminnallisuus ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun vähentäminen ovat kaikkein tärkeimpiä tavoitteita. USB-IF tukee tätä merkittävää askelta kohti yhteentoimivien älylaturien uutta sukupolvea.

USB Type-C™ ja USB-C™ ovat USB Implementers Forumin (USB-IF) tavaramerkkejä.

Lisää suosikiksi