IEC 61511 -sarja on nyt saatavana suomennettuna

SFS-EN 61511:2017 -sarja Toiminnallinen turvallisuus. Turva-automaatiojärjestelmät prosessiteollisuussektorille perustuu standardisarjan IEC 61511 toiseen painokseen, joka on toiminnallisen turvallisuuden perusstandardin IEC 61508 pohjalta laadittu, nimenomaan prosessiteollisuutta varten räätälöity standardi.

Sarjassa on kolme osaa:

 • Osa 1: Rakenne, määritelmät, järjestelmän, laitteiston ja sovellusohjelmoinnin vaatimukset
 • Osa 2: Ohjeita standardin IEC 61511-1:2016 soveltamiseen
 • Osa 3: Ohjeita vaadittavien turvallisuuden eheyden tasojen määrittämiseen.

Merkittävät muutokset edelliseen painokseen verrattuna

SFS-EN 61511-1:2017

 • viittaukset ohjelmistoon ja sitä koskeviin vaatimuksiin on korvattu viittauksilla sovellusohjelmointiin ja sitä koskeviin vaatimuksiin
 • toiminnallisen turvallisuuden arviointivaatimukset esitetään yksityiskohtaisemmin toiminnallisen turvallisuuden hallinnan parantamiseksi
 • muutosten hallintavaatimukset on lisätty
 • tietoturvariskien arviointivaatimukset on lisätty
 • vaatimuksia, jotka koskevat käyttö- ja perusautomaatiojärjestelmän käyttämistä suojauskerroksena, on laajennettu
 • laitteiston vikasietoisuusvaatimuksia on muutettu, ja ne olisi käytävä huolellisesti läpi käyttäjän tai integraattorin vaihtoehtojen ymmärtämiseksi

SFS-EN 61511-2:2017

 • kaikista turvallisuuden elinkaaren vaiheista esitetään opastavat esimerkit, jotka perustuvat standardin IEC 61511 ensimmäisestä painoksesta saatuun käyttökokemukseen
 • liitteitä on korvattu uusilla painopisteen siirtyessä ohjelmistosta sovellusohjelmointiin

SFS-EN 61511-3:2017

 • esimerkkejä vaara- ja riskianalyysistä on lisätty
 • kvantitatiivista analyysiä käsitteleviä liitteitä on lisätty

SFS-standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales@sfs.fi ja verkkokauppa http://sales.sfs.fi. Lisätietoja standardista antaa Jukka Alve SESKOssa.

Lisää suosikiksi