• SFS-EN 61386-1:2011 Sähköasennusten asennusputkijärjestelmät. Osa 1: Yleiset vaatimukset
• SFS-EN 61386-24:2011 Sähköasennusten asennusputkijärjestelmät. Osa 24: Maahan asennettavien asennusputkijärjestelmien erityisvaatimukset

Standardisarjan pääosassa SFS-EN 61386-1 määritellään mitoitusjännitteeltään enintään 1000 V (vaihtosähkö) ja/tai 1500 V (tasasähkö) sähkö- ja teleasennuksissa johdinten ja kaapelien suojaamiseen käytettävien asennusputkijärjestelmien yleiset vaatimukset ja tyyppitestit. Tämä standardi koskee metalli-, eristys- ja yhdistelmäputkijärjestelmiä mukaan lukien kierteistetyt ja kierteettömät liitokset.

Standardi korvaa edellisen painoksen vuodelta 2004, Tehdyt muutokset ovat toimitusteknisiä täsmennyksiä. Merkittäviä teknisiä muutoksia ei ole tehty.

Standardissa SFS-EN 61386-24 määritellään maahan asennettavien asennusputkijärjestelmien erityisvaatimukset ja tyyppitestit. Tämä standardi korvaa standardin SFS-EN 50086-2-4:1994 muutoksineen. Nyt ilmestyneeseen standardiin on lisätty putkien puristuskestävyyteen perustuva luokittelu ja eri luokkia koskevat vaatimukset.

Standardien käyttökelpoisuutta on aiemmista parannettu siten, että ne sisältävät suomenkielisten käännösten lisäksi esikuvajulkaisujen alkuperäiset englanninkieliset tekstit.
SFS-standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales@sfs.fi.

Lisätietoja aiheesta antaa SESKOssa Juha Vesa, puh. 09 6963 958, juha.vesa(at)sesko.

Lisää suosikiksi