Aurinkosähköjärjestelmän kunnossapidon tarve voi vaihdella huomattavasti johtuen laitoksen rakenteesta, omistajan tavoitteista tai sähkön tuotannon sopimusvelvoitteista. Kuitenkin valvonnan ja kunnossapidon vähimmäistaso on tarpeellinen tulipalojen ehkäisemiseksi ja henkilöturvallisuuden varmistamiseksi.

Kunnossapitosuunnitelma 

Standardin SFS-EN IEC 62446 osa 2 esittää perusvaatimukset ja suositukset sähköverkkoon kytketyn aurinkosähköjärjestelmän kunnossapidolle. Standardin avulla voidaan kehittää tarkasteltavan laitoksen kunnossapitosuunnitelma. Aurinkosähköjärjestelmän kunnossapitoprosessi sisältää: 

  • perustoimenpiteet järjestelmän komponenteille ja liitännöille  
  • luotettavuuden, turvallisuuden sekä tulipaloja ehkäisevät tarkastelut 
  • toimenpiteet korjaavaan kunnossapitoon sekä vianetsintään 
  • työntekijöiden turvallisuuden. 

Standardi huomioi sekä katolle asennettujen että maatelineisiin asennettujen järjestelmien erityistarpeet. Se esittää kunnossapitotoimenpiteet, jotka edesauttavat optimoimaan suorituskykyä, kuten esimerkiksi aurinkosähköpaneeleiden puhdistus ja kasvillisuuden poistaminen. 

Aurinkosähköjärjestelmän käyttöönotto, dokumentointi ja kunnossapito

Standardissa SFS-EN IEC 62446 määritellään vaatimukset sähköverkkoon kytketyn aurinkosähkölaitteiston dokumentaatiolle, käyttöönottotesteille, kunnossapito-ohjelmalle sekä lämpökameran soveltamiselle laitteiston kunnon tutkimisessa. Sen sisältö on jäsennelty kolmeen osaan seuraavasti: 

Tämän standardin sisältöön voi vaikuttaa SESKOn seurantaryhmässä SR 82 Aurinkosähköjärjestelmät.  

Parhaillaan IEC-komitea TC 82 valmistelee uutta painosta osasta IEC 62446-1 ED2

Lisätietoja aurinkosähköstandardeista antaa SESKOssa Arto Sirviö, Arto Sirviöltä.

Lisää suosikiksi