Palkinnon ovat saaneet Jarmo Virtanen, Pekka Talmola, Hannu Peiponen, Jafar Keshvari ja Mika Toivonen.

SESKO-tunnustuspalkinto on perustettu vuonna 2015 järjestön 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Palkinto voidaan myöntää sähköteknisessä standardoinnissa erityisesti ansioituneille tai SESKOn toimintaa edistäneille henkilöille.

Tunnustuspalkinto on jatkoa vuonna 2000 ensimmäisen kerran jaetun Erkki Yrjölä (EY) -mitalin perinnölle.  Ensimmäiset SESKO-tunnustuspalkinnot myönnettiin joulukuussa 2015.

SESKOn 55-vuotismerkkipäivänä palkitut ansioineen:

Jarmo Virtanen

Jarmo Virtanen on osallistunut 25 vuoden ajan sähkötekniseen standardointiin Ensto Electric Oy:n, Ensto Busch-Jaeger Oy:n ja EFLA Oy:n edustajana.

Virtanen aloitti asennuspistoliittimiä standardoivassa IEC-työryhmässä 1995 ja toimi eläkkeelle siirtymiseensä eli vuoteen 2018 saakka aktiivisesti lentokenttien kiitotievalaisimien ja niiden muuntajien vaatimuksia valmistelevissa IEC-ryhmissä. Virtasen asiantuntemus näissä projektiryhmissä on mahdollistanut rakennusten joustavat ja turvalliset asennusratkaisut sekä vaikuttanut lentokenttien kiitotieasennusten sähköturvallisuuden paranemiseen ja siten edistänyt maailman lentokenttien matkustajien turvallisuutta. Virtanen on aiemmin palkittu IEC 1906 Awardilla tunnustuksena pitkäaikaisesta standardointityöstään lentokenttämuuntajien ja kiitoratojen merkkivalojen sekä valaisinasennusten asiantuntijana.

Pekka Talmola

Pekka Talmola on osallistunut sähkötekniseen standardointiin Nokia Oy:n ja Turun ammattikorkeakoulun edustajana. Hän on toiminut projektinjohtajana lukuisissa IEC:n ja CENELECin audio-, video- ja multimediajärjestelmiin ja -laitteisiin sekä mittauksiin liittyvissä standardointiprojekteissa. Näistä ansioista Talmola on aiemmin palkittu IEC 1906 Awardilla.

Viimeisen viiden vuoden aikana Pekka Talmolan laaja-alaista asiantuntijuutta on käytetty sairaalasähkötekniikan, sähkömagneettisen yhteensopivuuden, radiohäiriöiden ja elektroniikan valmistustekniikan alueen standardointiprojektien johtamiseen.

Hannu Peiponen

Hannu Peiponen Furuno Finland Oy:stä on tullut mukaan sähkötekniseen standardointiin lokakuussa 1995 ja on siis ollut mukana SESKOn ja IEC:n toiminnassa 25 vuotta.

Hannu Peiponen on ansioitunut merenkulun navigointilaitteita ja radioviestintälaitteita sekä järjestelmiä koskevan komitean TC 80 (Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems) standardoinnissa. Pitkän ammattiuransa aikana Hannu Peiponen on perehtynyt syvällisesti omaan alaansa ja sen standardointiin. Hannu Peiponen on palkittu vuonna 2015 niin ikään kansainvälisellä IEC 1906 Awardilla.

Jafar Keshvari

Jafar Keshvari on 15 vuoden ajan osallistunut sähkötekniseen standardointiin Nokia Oy:n, Intel Finland Oy:n, Microsoftin, Aalto-yliopiston sekä Huawein edustajana.

Jafar Keshvari on ollut aktiivisesti mukana vuodesta 2005 lähtien SESKOn sähkömagneettisille kentille altistumista käsittelevän komitean SK 106 ja vastaavien kansainvälisen IEC:n ja CENELECin vastinkomiteoiden lukuisien työryhmien standardointitoiminnassa. Hän on johtanut työryhmää, joka on harmonisoinut kansainvälisiä IEC-standardeja, IEEE:n kansainvälisen sähkömagneettisen turvallisuuskomitean standardeja, eurooppalaisia standardeja sekä YK:n alaisen kansainvälisen viestintäliiton ITUn sääntöjä yhtenäisiksi IEC-standardijulkaisuiksi.

Keshvari johtaa IEEE/ICES:n toimintaa, joka kehittää IEC TC 106:n kanssa 5G:tä, autojen langatonta latausta ja IoT:n sähkömagneettisille kentille altistumisen arviointia koskevat standardit. Hän on myös Kansainvälisen terveysjärjestön WHO:n kansainvälisen säteilyohjelman neuvoa-antava jäsen. IEC on palkinnut myös Jafar Keshvarin IEC 1906 Awardilla.

Mika Toivonen

Mika Toivonen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKESista on tullut mukaan SESKOn toimintaan vuonna 2011. Hän on toiminut aktiivisesti SESKOn komiteoiden jäsenenä pisto- ja rasiakytkimien sekä liitäntälaitteiden, valaisimien, kotitaloussähkölaitteiden turvallisuuden sekä sähkökiukaiden ja sauna-asennusten standardoinnissa. Näissä komiteoissa ovat standardoinnin kohteina kuluttajien käyttöön tulevat tuotteet.

Toivonen on erityisesti edistänyt sähköalan standardointitietoisuutta suomalaisten valaisin- ja kotitaloussähkölaitevalmistajien sekä maahantuojien piirissä. Aktiivisella paneutumisellaan hän on vaikuttanut kansainvälisten, eurooppalaisten ja kansallisten turvallisuusstandardien tekniseen sisältöön.

Lisää suosikiksi