CEN-CENELEC työohjelma 2014 ilmestynyt

Työohjelmassa esitetyt standardointiprojektit vastaavat markkinoiden tarpeisiin ja ovat linjassa Euroopan komission heinäkuussa 2013 julkaiseman eurooppalaisen standardoinnin työohjelman kanssa.

Julkaisemalla yhteisen työohjelmansa verkossa CEN ja CENELEC haluavat auttaa eri sidosryhmiä ja standaroinnista kiinnostuneita henkilöitä hahmottamaan sen, miten moninaisia ajankohtaisia standardointiprojekteja on työkohteina.

Julkaisun avulla selviää myös se, miten standardien kehittämiseen voi osallistua – joko Euroopan tasolla tai kansallisella tasolla.

CEN ja CENELEC työohjelma 2014:
http://www.cencenelec.eu/news/publications/Publications/CEN-CENELEC-WP2014_EN.pdf

Lisää suosikiksi