Selvitysten pohjalta tehdään mm. sähköauton latausta koskevaan komission mandaattiin liittyvät suositukset siitä, miten kansainväliset standardit voidaan ottaa käyttöön Euroopassa ja tarvitaanko jollekin alueelle lisää eurooppalaisia vaatimuksia. Oleellista on, että sähköautoja voidaan ladata kaikkialla Euroopassa turvallisesti siten, että sähköturvallisuuteen ja sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen liittyvät vaatimukset täytetään. Selvitettäviä asioita, joista on tarkoitus tehdä suosituksia ovat mm. lataustavat, sähköverkkoon ja asennuksiin liittyvät asiat, pistokytkimet, akkujen vaihtomahdollisuus ja maksujärjestelmät.

Ryhmän työlle on asetettu tiukka aikataulu, sillä poliittinen paine asian suhteen on kova. Toisaalta standardeja on jo paljon valmiina ja valmisteilla eri standardisointikomiteoissa. Ryhmän loppuraportti valmistuu keväällä 2011 ja kaikki tarvittavat standardit pitäisi olla valmiina vuonna 2012. Ryhmä kokoontuu seuraavan kerran 2010-06-14 ja Suomen edustajana ryhmässä on Juha Vesa SESKOsta.

Lisää suosikiksi