Datakeskusten päätoiminta perustuu palvelintietokoneisiin sekä tietoliikenne- ja tallennuslaitteistoihin. Tämän lisäksi datakeskukset tarvitsevat laitteistoja suojaavan rakennuksen, ulkoiset ja sisäiset tietoliikenneyhteydet, sähkösyötön, turvajärjestelmät sekä hallintajärjestelmän. Kaiken tämän pitäisi toimia yhdessä energiatehokkaasti.

CENELECin tietoliikennelaitteiden sähköteknisiä seikkoja käsittelevä komitea CLC/TC 215 on valmistelemassa uutta standardisarjaa, joka määrittelee datakeskuksiin liittyvä ominaisuuksia. Informaatioteknologiaa koskeva standardisarja EN 50600 määrittelee vaatimuksia ja suosituksia datakeskusten konseptointiin, suunnitteluun, asentamiseen, järjestelmien integrointiin sekä sen käyttöön ja kunnossapitoon.

Standardisarjan ensimmäinen osa EN 50600-1 Informaatioteknologia – Datakeskusten ominaisuudet ja rakenteet – Osa 1 Yleiset käsitteet julkaistiin lokakuussa 2012. Valmistella olevissa alaosissa määritellään yksityiskohtaisempia vaatimuksia datakeskusten rakennukselle, sähköjakelulle, ympäristöolosuhteiden hallinnalle, tietoliikennekaapeloinnille, turvajärjestelmille sekä järjestelmän hallinnan ja käytön informaatiolle.

Tämä standardisarja liittyy EU-komission standardointimandaattiin M/462 Tietoliikenneverkkojen energiatehokkuus. Tämän standardin valmisteluun pääsee vaikuttamaan SESKOn komiteassa SK 215.


Kaavio EN 50600 datakeskusstandardisarjan rakenteesta:

Lisätietoja standardista ks. CONNECTin numero 11.
http://www.cencenelec.eu/news/newsletters/Newsletters/CONNECT_Issue11_2013-01.pdf
Lisätietoja komiteasta SK 215 saa SESKOsta: Eero Sorri, puh 0400 127 892, sähköposti: eero.sorri(at)sesko.fi

Lisää suosikiksi