The European Conference on Smart Grid Standardization Achievements –seminaari järjestettiin Euroopan komission ja eurooppalaisten standardisoimisjärjestöjen (CEN, CENELEC ja ETSI) yhteistyönä. Tilaisuuden tarkoituksena oli levittää tietoa eurooppalaisen työn tuloksista älykkäisiin sähköverkkoihin (M/490), älykkääseen mittarointiin (M/441) ja sähköisten ajoneuvojen lataamiseen (M/468) liittyvien komission standardisointitoimeksiantojen osalta.

Tilaisuuden avasi Euroopan unionin energia-asioista vastaava komissaari Günther Oettinger, joka korosti standardisoinnin merkitystä uuden sukupolven sähköverkkojen kehityksessä. Hän piti tärkeänä eurooppalaisten, aasialaisten ja pohjoisamerikkalaisten standardisointijärjestöjen käynnissä olevaa kiinteää yhteistyöstä tällaisissa globaaleissa hankkeissa.

CENELECin presidentti Tore Trondvold puhui koko eurooppalaisen standardisointijärjestelmän (ESOn) puolesta. Hän muistutti kuulijoita siitä, että standardit edistävät innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen osalta teollisuuden eri osapuolten ja kuluttajien välistä luottamusta ja luovat näin uusia, entistä laajempia markkinoita.

ESOjen yhteisten koordinointiryhmien puheenjohtajat Ralph Sporer (Smart Grid), Daniel Hec (Smart Meters) ja David Dossett (eMobility) esittelivät ryhmiensä aikaansaannoksia. Kaikki puhujat korostivat sitä, että teollisuussovelluksia tukevat standardit ovat jo monilta osin valmiina tai niitä kehitetään parhaillaan tämän hetkisen teknologisen tietämyksen ja käytännön sovellusten perusteella. Standardien merkitys on ratkaisevan tärkeää, kun uusia teknisiä ratkaisuja otetaan käyttöön ja sovitetaan monimutkaisiin järjestelmiin, joista muodostuu tulevaisuuden älykäs sähköverkko.

Seminaarin esitykset löytyvät linkistä.

Lisää suosikiksi