Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 1193/1999(muut. 517/2011) koskee sähkölaitteistojen turvallisuutta ja FINLEX 1194/1999 sähkötyöturvallisuutta. Päätöksissä esitettyjen olennaisten turvallisuusvaatimusten katsotaan täyttyvän, jos sovelletaan tiettyjä turvallisuusstandardeja tai vastaavia julkaisuja. Sähköturvallisuusviranomaisen eli Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tehtävänä on vahvistaa tällaisten standardien ja julkaisujen luettelo Sähköturvallisuuden neuvottelukunnan lausunnon perusteella. Tämä luettelo on julkaistu Tukes-ohjeena S10, josta on julkaistu uusi painos vuoden 2012 lopussahttp://www.tukes.fi/fi/Palvelut/Tukes-ohjeet/1Sahko-ja-hissit/S10-12-Sahkolaitteistojen-turvallisuutta-ja-sahkotyoturvallisuutta-koskevat-standardit/

Uuteen Tukes-ohjeeseen S10-2012 on otettu mukaan SFS 6000 standardisarjan vuoden 2012 painokset. Ohjeen mukaan ”Luettelon päivityshetkellä rakenteilla oleva sähkölaitteisto voidaan rakentaa valmiiksi ja ottaa käyttöön edellisen standardin mukaisena kolmen vuoden kuluessa päivityksestä”. Tämän perusteella uusien asennusten suunnittelussa sovelletaan uusia standardeja ja rakentamisessakin ne tulevat käyttöön hyvin pian.

Lisää suosikiksi