Euroopan komissio julkaisee listaa, johon on kerätty tietoja Euroopan maiden kielivaatimuksista sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EMC-direktiivin suhteen. 

Listassa on eritelty kunkin maan kielivaatimukset taulukkomuodossa. Listatut tiedot koskevat laitteiden teknistä dokumentaatiota (artiklat 7.2 ja 7.9, tai 9.8), valmistajan ja maahantuojan yhteystietoja (artiklat 7.6 ja 9.3), loppukäyttäjälle annettavia tietoja (artiklat 7.7. ja 18) sekä vaatimustenmukaisuusvakuutusta (artikla 15.2). On huomattava, että mm. loppukäyttäjille tarkoitetut tiedot on julkaistava aina paikallisella kielellä.

Lista löytyy kokonaisuudessaan EU Komission internetsivulta

SESKO hoitaa EMC-standardointia Suomessa. Voit lukea EMC:stä lisää täältä.

Lisää suosikiksi