Tuore dokumentti antaa suositellut oletusasetukset jakeluverkkoon liitettävän pientuotannon suojausasetuksille. Nämä suojausasetukset on laadittu SFS-EN 50549-1:2019 -standardin pohjalta. SFS-EN 50549-1 standardin valmistelu on Suomen osalta hoidettu SESKOn standardointikomiteassa SK 8 Sähköverkkojen järjestelmävaatimukset. Komitea koostuu Suomen teollisuuden, energiayhtiöiden ja tutkimuslaitosten asiantuntijoista. 

Parhaillaan standardisarjan EN 50549 kolmesta osasta on valmisteilla uudet painokset: 

  • prEN 50549-1 Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks – Part 1: Connection to a LV distribution network – Generating plants up to and including Type B 
  • prEN 50549-2 Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks – Part 2: Connection to a MV distribution network – Generating plants up to and including Type B 
  • prEN 50549-10 Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks – Part 10 Tests demonstrating compliance of units 

SK 8 osallistuu IEC:n teknisten komiteoiden TC 8SC 8ASC 8BSC 8C ja IEC TC 123 sekä järjestelmäkomiteoiden SyC Smart EnergySyC LVDC ja eurooppalaisen CLC/TC 8X toimintaan ja vaikuttaa näin niissä laadittavien standardien sisältöön. 

Lisää suosikiksi