Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Saavutettavuus tarkoittaa kohteen tai verkkopalvelun helppoa lähestyttävyyttä kaikille ihmisille. Termejä saavutettavuus ja esteettömyys käytetään usein toistensa synonyymeina. Sana saavutettavuus on kuitenkin vakiintumassa niihin tilanteisiin, kun puhutaan verkkopalveluista, ja esteettömyys on käytössä erityisesti silloin, kun kyseessä on fyysinen ympäristö.

Standardi SFS-EN 63080 määrittelee esteettömyyteen ja vammaisuuteen liittyviä teknisiä termejä. Suomenkieliset vastintermit on lisätty alkuperäiseen sanastoon, johon on jätetty myös englanninkieliset termit ja määritelmät. Suomenkieliset termit tukevat viestintää, joka liittyy valtioneuvoston 27/2016 asetukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta.

Sanastostandardista on hyötyä erityisesti vammaispalvelujen tarjoajille, apuväline- ja laitevalmistajille sekä medialle. Myös kaikki aiheeseen liittyvien standardien valmistajat saavat apua työhönsä sanastostandardista.

Termejä käytetään standardien valmistelussa, jotta esteettömyyden vaatimukset voidaan huomioida.

Standardin seuraavan painoksen sisältöön voit vaikuttaa osallistumalla standardia ylläpitävän SESKOn asiantuntijaryhmän toimintaan.

Standardi on saatavissa SFS:n verkkokaupassa. Taustatietoja saavutettavuudesta löytyy seuraavilta verkkosivuilta:

celia.fi

saavutettavuusdirektiivi.fi

saavutettavuusvaatimukset.fi

Lisätietoa standardista ja sen valmisteluun osallistumisesta antaa SESKO ry:ssä Ari Honkala, Arto Sirviöltä.

Lisää suosikiksi