IEC 61400-28-2 Decommissioning and preparation for recycling

Uusi projektiryhmä PT 61400-28-2 perustetaan ja se aloittaa tuulivoimalan käytöstäpoiston ja komponenttien kierrätystä käsittävän julkaisun valmistelun. Tuleva julkaisu täydentää toisen projektiryhmän PT 61400-28-1 työtä, jossa laaditaan standardi IEC 61400-28-1 tuulipuisto-omaisuuden hallintaan.

IEC 61400-28-1 Through life management and life extension of wind farms

Projektiryhmä PT 61400-28-1 valmistelee julkaisun IEC 61400-28-1 ensimmäistä painosta, joka määrittelee yhteisen perustan tuulivoimapuistojen koko elinkaaren käsittävän fyysisen ja digitaalisen omaisuuden hallintaan. Sen tarkoitus on varmistaa käytössä olevan laitoksen yhtenäisyys suunnitellun elinkaaren aikana ja sen jälkeen. Painopiste on laitoksen turvallisuudessa, varmistamalla laitoksen komponenttien yhtenäisyys sekä kriittisten järjestelmien toiminnan jatkuvuus. Valmisteltava julkaisu mahdollistaa tuuliturbiinigeneraattoreiden sähköntuotannon hallinnan turvallisesti ja mahdollisimman pitkään.

Tuulivoima on voimakkaasti kasvava ala, mikä näkyy myös standardoinnin tarpeessa. Joulukuussa 2020 IEC:ssä aloitettiin standardointihanke tuulivoimahankkeen riskien arvioinnista.

Tuulivoimastandardien kehittämiseen osallistutaan SESKOn seurantaryhmässä SR 88 Tuulivoimajärjestelmät.

Lisätietoja tuulivoiman standardeista antaa SESKOssa Arto Sirviö, Arto Sirviöltä.

Lisää suosikiksi