Vastauksessaan Euroopan komission tiedonantoon “Eurooppalaiset standardit 21. vuosisadalla”, CENin ja CENELECin pääjohtaja Elena Santiago Cid toteaa seuraavaa:

 “Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että Euroopan komissio on luvannut johdonmukaistaa ja yhtenäistää standardointipolitiikkaansa. Nykymaailmassa, jossa digitaalisuus ja älykkäät teknologiat ovat yleisiä, on yhä vaikeampaa vetää rajaa digitaalisen ja ei-digitaalisen välille. Monet kotitalouksissa käytettävät laitteet, kuten pesukoneet ja jääkaapit ovat yhä älykkäämpiä ja kotien lämmitysjärjestelmät voidaan kytkeä internetiin. Samaan aikaan digitaalisia liitäntöjä lisätään kaikenlaisiin laitteisiin ja koneisiin. Siksi on tarpeen varmistaa yhtenäinen lähestymistapa standardointiin kaikilla toimialoilla. Tämän tulee näkyä myös yhteistyössä Euroopan komission, Euroopan standardointijärjestöjen ja muiden sidosryhmien kesken.

Kokemuksesta tiedämme, että yhteisten standardien käyttöönotto Euroopan tasolla voi auttaa vahvistamaan yhtenäismarkkinoiden kasvua ja luomaan työpaikkoja. Samalla se tukee EU:n politiikkaa ja muuta lainsäädäntöä.

Erityisesti odotamme palvelujen standardoinnin kehittämistä. Nykyisin palvelujen standardien osuus kaikista eurooppalaisista standardeista on vain 2 %, vaikka palvelut muodostavat 70 % Euroopan taloudesta. On siis olemassa valtava potentiaali standardien roolille tulevaisuudessa!”

Tiedote kokonaisuudessaan CENCENELECin sivulla:

http://www.cencenelec.eu/news/press_releases/Pages/PR-2016-03.aspx

Lisää suosikiksi