Tämä lisäys sisältää täsmennyksiä ja muutoksia lattianpäällysteiden ja asennettujen lattioiden ESD-ominaisuuksien mittausasetelmiin ja testattavien materiaalinäytteiden valmisteluun. Lisätietoja julkaisusta sivumäärineen ja hintatietoineen tästä linkistä: https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFSsahko/CENELEC/ID2/6/413680.html.stx

Uusia standardeja ja SFS-käsikirjoja voi tilata SFS:n verkkokaupasta. Sieltä ilmenevät myös julkaisujen sivumäärät ja hinnat.  

SESKOn komitea SK 101 Staattinen sähkö

SESKOn komitea SK 101osallistuu kansainväliseen standardointiin seuraamalla IEC:n komiteaa TC 101, osallistuu sen kokouksiin ja nimittää jäseniä sen työryhmiin. SK 101 kokoontuu keskustelemaan uusista standardiehdotuksista sekä muista aiheeseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Kokouksissa valmistellaan Suomen äänestyskannanotot ja lausunnot esillä oleviin standardiehdotuksiin. Komitean toimialueena on standardointi staattisen sähkön alueella, mukaan lukien:

  • testausmenetelmät sähköstaattisten purkausten generointiin, eristämiseen ja suodatukseen
  • sähköstaattisten purkausten aiheuttamien vaikutusten ymmärtäminen
  • sähköstaattisten purkausten simulointimenetelmät
  • sähköstaattisten häiriöiden ja niiden vaikutusten minimointi laitteiden ja materiaalien suunnittelussa ja käsittelyssä
  • testausmenetelmät sähköstaattisten häiriöiden testaus- ja mittauslaitteille,

Lisätietoja ESD-standardeja koskevista julkaisuista sekä SESKOn SK 101 -komitean jäsenyydestä saa SESKOsta Ari Honkalalta (yhteystiedot). 

Lisää suosikiksi