Standardi koskee dokumentteja, joita käytetään prosessiteollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteissa aina luonnosvaiheesta mekaanisesti valmiiseen järjestelmään (ks. lisätietoja SFS-EN 62337:en ), sisältäen myös projektinhallinnan ja laadunvalvonnan dokumentit. 

Sähkö- ja automaatioprojektin jäsentely

Taloudellisten syiden, tarvittavan erityisosaamisen, lupien, valtuutuksien tai yksinkertaisesti kapasiteetin hyödyntämisen takia prosessiteollisuuden sähkö- ja automaatioprojekteissa työ on usein jaettu pienempiin osiin kumppanien kesken. Tämä edellyttää, että osaprojektien työn ja vastuiden jako on määritelty hyvin. Suunnittelutyön tuloksena syntyneet dokumentit ovat näiden määrittelyjen perusta.

Perustelut dokumenttinimien harmonisoinnille

Pelkkä dokumentin nimi ilman muodon ja sisällön tarkempaa kuvausta ei yhteisprojektissa riitä. Silloin on todennäköistä, että jokainen dokumenttiin liittyvä osapuoli luo oman näkemyksensä sen sisällöstä. Siksi toimitettavien dokumenttien määrittely on välttämätöntä. Standardissa SFS-EN 62708:2016 on otettu samanmerkityksisistä nimistä yleisimmin käytetty nimi dokumenttilajin nimeksi, ja tarkoituksena on, ettei muita vaihtoehtoja enää käytettäisi.

Standardin päämäärät

SFS-EN 62708:2016 ensimmäinen päämäärä on varmistaa dokumenttien yksiselitteisyys. Näin vähennetään ylimääräisten oikaisutöiden ja selvennyksien aiheuttamia kuluja kumppanien kesken.

Toinen päämäärä on helpottaa dokumenttien käsittelyä käyttämällä IEC 61355 -tietokantaa. Tässä standardissa esitetään dokumenttilajien nimet, standardissa SFS-EN 61355-1 määritellyt dokumenttilajin luokituskoodit ja joitakin malleja.

Näiden päämäärien saavuttamiseksi tässä standardissa määritellään yksittäisiä dokumenttilajien nimiä, mutta ei määritellä, mitkä dokumentit ovat pakollisia ja mitkä vapaaehtoisia.

Standardin hankinta

SFS-EN 62708:2016 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 75 sivua ja sen hinta on 288,30 € (alv 0 %). Mainittua julkaisuja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisätietoja standardista antavat SESKOssa Jukka Alve, p. 09 6963 965, sähköposti  ja Arto Sirviö, p. 09 6963 954, sähköposti. 

Lisää suosikiksi