Ajankohtaista Sähköurakoitsijoille 1/2016 uutiskirjeessä muistutetaan mm. standardien noudattamisestaAsennukset kannattaa tehdä kerralla standardin vaatimusten mukaisesti ja hyvää asennustapaa noudattaen. Virheiden korjaaminen jälkikäteen on aina hankalaa, kallista ja turhauttavaakin. Sähkötöiden johtajien kannattaa varmistaa asennusten asianmukaisuus työvaiheittaisia omavalvontamenettelyjä käyttäen.

Vaatimuksia kaapeleiden asennustavoista on annettu standardissa SFS 6000-5-52 ja sitä täydentäviä ohjeita ja esimerkkejä julkaisussa D1 (Rakennusten sähköasennukset) ja sähkötietokortissa 51.70 (Asennus suoraan rakenteeseen). Vaatimukset alakattotilojen asennuksille sekä ns. putkettomalle uppoasennukselle ovat periaatteessa samat kuin aikanaan esitettiin Sähkötarkastuskeskuksen tiedonannossa T 79-89, mutta ne eivät enää löydy yhtä hyvin yhdestä paikasta koottuna. Myös kaapelien valmistajat antavat asentamista koskevia lisäohjeita.
Uutiskirje  on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.

Lisää suosikiksi