Tämä standardisarjan SFS-EN 50518 kolmas ja toistaiseksi viimeinen osa täydentää kokonaisuuden. Se tarjoaa standardoidun vaihtoehdon muiden järjestöjen laatimille vastaaville suosituksille (esim. CEA 4036).


SFS-EN 50518 -standardisarja “Valvonta- ja hälytyskeskus” sisältää kolme osaa:
• Osa 1: Sijainti- ja rakennusvaatimukset
• Osa 2: Tekniset vaatimukset
• Osa 3: Menettelytavat ja toimintavaatimukset.

Standardin kohderyhmään kuuluvat kaikki turvallisuuspalveluja tarjoavat yritykset ja muut organisaatiot joilla on hälytyskeskustoimintaa.

SFS-EN 50518-3:2011 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 19 sivua ja sen hinta on 34,60 € (alv 0 %). Mainittuja julkaisuja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisätietoja standardista antaa SESKOssa Arto Sirviö

Lisää suosikiksi