Hälytyskeskuksen määritelmä:

hälytyskeskus (ARC) on keskus, jossa on jatkuvasti henkilökuntaa paikalla ja johon ilmoitetaan tieto yhden tai useamman hälytysjärjestelmän tilasta 

Standardin sisältö on laadittu käyttäen esikuvana murto- ja ryöstöilmaisujärjestelmän tarpeita, mutta sen soveltaminen ei rajaudu vain niihin. Hälytyskeskus voi ottaa vastaan ilmoituksia myös esim. turvapuhelin-, kameravalvonta- tai  kulunvalvontajärjestelmistä. Tavoitteena on varmistaa ilmoituksensiirtojärjestelmästä saapuvien signaalien vastaanotto, valvonta, käsittely kokonaisturvallisuuden kannalta, sekä saatua informaatiota vastaavien vastetoimien käynnistäminen.

Hälytyskeskuksen sijainti

Paikkaa valittaessa on ensimmäiseksi suoritettava riskin arviointi. Standardi edellyttää, että riskin arvioinnista pidetään kirjaa jonka on oltava saatavilla kolmannen osapuolen suorittamaa tarkastusta varten. Valinnassa on otettava huomioon myös tulipalon, räjähdyksen, tulvan ja ilkivallan uhka sekä mahdollinen altistuminen muilta alueilta tuleville vaaratekijöille.

Hälytyskeskuksen rakenne

Hälytyskeskuksen runko käsittää ympärysseinät, lattiat, sisäkatot, sisään- ja uloskäynnit, ilmanvaihtokanavat, huoltoläpiviennit kaapeleille ja putkille, lasitetut alueet ja siirtoluukut/-kuilun.

Rakenteelliset vaatimukset

Standardi määrittelee hälytyskeskuksen rakennuksen rakennusmateriaaleille mm. vähimmäispaksuudet, sallitut aukot rakenteessa ja  palonkestävyydet. Vaatimuksia on myös sähkömekaanisille ja mekaanisille lukoille, hätäuloskäynnille, ilmanvaihdolle.   

Hälytyskeskuksen turvajärjestelmät

Hälytyskeskus on suojattava standardin EN 50131-1 turvaluokan 3 murtohälytysjärjestelmällä ja tiloissa on oltava EN 50131-4 vaatimukset täyttävä paikallishälytin. Rakennuksessa on oltava standardin EN 54 mukainen palonilmaisujärjestelmä ja hiilimonoksidin ilmaisimet. Kameravalvonta on järjestettävä standardin EN 50132-7 mukaisesti ja ilmoituksensiirto EN 50136-1 valittujen ominaisuuksien mukaisesti.

EN 50518-sarja

EN 50518 -standardisarjan päätosikkona on “Valvonta- ja hälytyskeskus” ja se sisältää seuraavat kolme alaosaa:
 
Osa 1: Sijainti- ja rakennusvaatimukset,
Osa 2: Tekniset vaatimukset,
Osa 3: Menettelytavat ja toimintavaatimukset

Osat julkaistaan numerojärjestyksessä. Osa 2 on jo ohittanut CENELECin hyväksyntäprosessin. Viimeinen osa on tulossa loppuäänestykseen syksyn 2010 aikana. SFS-EN 50518-1:2010 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 36 sivua ja sen hinta on 49,80 € (alv 0 %). Mainittuja julkaisuja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisää suosikiksi