Laajempi soveltamisala

Standardin SFS-EN 50518:2019 edeltävät painokset oli laadittu ensisijaisesti murtovalvontasovellusten hälytysten vastaanottamiseen ja käsittelyyn. Kolmas painos laajentaa soveltamisalan murtohälytyksistä henkilöiden ja kiinteistöjen turvallisuuden valvontasovelluksiin.

Standardin sisällön jäsentely

Kolmannessa painoksessa standardin sisältö on jäsennelty uudelleen. Se yhdistää edellisen painoksen kolme alaosaa: Osa 1 sijaintia- ja rakennusvaatimukset, Osa 2 tekniset vaatimukset ja Osa 3 menettelytavat ja toimintavaatimukset samaan asiakirjaan. Uusi jäsentely poistaa edeltävien painosten soveltamisessa havaitut tulkintaongelmat.

Kolmannen painoksen tekniset muutokset

Uusi painos SFS-EN 50518:2019 laadittiin, jotta saatettaisiin hälytyskeskusten vaatimukset ja menettelytavat vastaamaan teknistä kehitystä sekä ottaen huomioon perusstandardeihin tehdyt muutokset ja standardin käytöstä saatu kokemus. Edelliseen painokseen verrattuna:

  • määritelmät on päivitetty
  • soveltamisala on laajennettu sisältämään palo-, kulunvalvonta-, kameravalvonta-, turvapuhelin- sekä muut hälytysjärjestelmät (turvasovellukset)
  • standardissa kuvataan kaksi hälytyskeskuskategoriaa, kategoria I ja kategoria II
  • kuvaus hallintatyökaluista, jotka hälytyskeskuksessa on oltava
  • lisätty hälytyskeskuksen tietojen etäkäytön turvallisuutta ja tekniikkaa koskevia näkökohtia
  • lisätty kuvaus hälytystenkäsittelyjärjestelmää (AMS) koskevista vaatimuksista

Taulukossa 1 on lueteltu hälytyskeskuskategorioitten 1 ja 2 turvasovellukset.

Kategorian 1 hälytyskeskusKategorian 2 hälytyskeskus
Murto- ja ryöstöilmaisujärjestelmätPaloilmoittimet
KulunvalvontajärjestelmätKiinteät palonsammutusjärjestelmät
Hätätilanteiden kameravalvontaTurvapuhelinjärjestelmät
Henkilöiden ja kohteiden turvasovelluksen kameravalvonta esim. yksintyöskentelyOvipuhelimet ja kamerat
Kategorian 2 turvasovellusten hälytysten käsittelyMuut kameravalvontasovellukset (esim. liikenteen valvonta)
Edellisten yhdistelmätHissien hätäkutsut
 Edellisten yhdistelmät

Lisätietoja hälytyskeskusten ja kiinteistön turvajärjestelmien standardeista antaa SESKOssa Arto Sirviö.

Lisää suosikiksi