Maalla ja ilmassa

Nykyaikaisen auton toiminta on vahvasti riippuvainen sähkö- ja elektroniikkalaitteista. Auton tietokonejärjestelmä tuottaa kuljettajalle arvokasta tietoa ajoneuvon tilasta ja turvallisuudesta. Sama pätee myös lentämiseen –  ilmailuelektroniikka on yhä tärkeämmässä asemassa lennonvalvonnassa ja ohjauksessa. Siten IEC-standardointi ja siihen perustuva vaatimustenmukaisuuden arviointi ovat välttämättömiä työvälineitä molempien alojen teollisuudelle.

Merellä

Merikuljetukset ovat kansainvälisen kaupankäynnin selkäranka. Noin 80 – 90 % raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kansainvälisistä kuljetuksista tapahtuu meritse. Laivat ovat muuttuneet monimutkaisiksi koneiksi, joiden toiminta ja käyttö nojautuvat sähköisiin järjestelmiin. Useat IEC:n tekniset komiteat toimivat merenkulun parissa. Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) ja kansainväliset merenkulun luokituslaitokset osallistuvat standardointiin turvatakseen merenkulun turvallisuutta ja luotettavuutta.
IEC e-tech – April 2012 esittelee myös useita muita kuljetuksiin ja liikenteeseen liittyviä aiheita. Se on luettavissa verkko-osoitteessa http://www.iec.ch/etech/

Lisää suosikiksi