IEC yleiskokous ja Young Professionals workshop Dubaissa

Vuorossaan jo 85. IEC yleiskokous pidettiin 3. – 7.10.2021 Dubaissa. SESKOsta yleiskokoukseen osallistuivat paikan päällä toimitusjohtaja Anna Tanskanen ja etänä hallituksen puheenjohtaja Marko Utriainen.

Kokouksen teemaksi oli tänä vuonna nostettu neljäs teollinen vallankumous, Industry 4.0, jossa sähkö- ja elektroniikkateollisuudella on maailmanlaajuisesti tärkeä rooli. Standardien turvallisuus-, kestävyys- ja ympäristönäkökohdilla on keskeinen merkitys älykkään tuotannon tulevaisuudelle. Standardien avulla myös edistetään kestävän kehityksen tavoitteita ja helpotetaan siirtymistä puhtaampaan, hiilineutraaliin maailmaan.

Yleiskokouksen yhteydessä järjestettiin IEC Young Professionals workshop, joka tarjoaa uusille nuorille asiantuntijoille mahdollisuuden tutustua IEC:n toimintaan ja verkostoitua maailmanlaajuisesti muiden osallistujien kanssa. Tänä vuonna workshop järjestettiin poikkeuksellisesti hybridi-muodossa. SESKOn edustajina siihen osallistuivat paikan päällä Hennamari Valkeinen, Turvallisuus- ja kemikaalivirastosta (Tukes) ja etänä Joonas Leinonen, SGS Fimkosta.

Lisää suosikiksi