Reijo Vähämaa 1933-2016, yhteisantennien kehittäjä

Oy Yleisradio Ab oli yksi Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry:n kolmestatoista perustajajäsenestä vuonna 1965.  SESKOn hallituksessa Yleisradiota edustivat alkuvuosikymmeninä Paavo Velander, myöhemmin Erkki Larkka ja Kari Ilmonen. Reijo Vähämaa tuli varhain mukaan myös SESKOn toimintaan. Hän oli keskeinen henkilö antenneja ja radiohäiriöitä käsittelevässä käytännön standardisoimistyössä. Ensimmäisen kerran Vähämaa vaikutti alansa SFS-standardeihin osallistumalla professori Jaarli Jauhiaisen johtaman teletekniikan piirrosmerkkikomitean työhön vuosina 1966–1970.

Vuonna 1969 SESKO asetti antennipistokytkinkomitean, jonka nimi muutettiin kohta yleisemmäksi radio- ja tv-liitäntälaitekomiteaksi.  Komitean puheenjohtajana toimi Esko Hirvonen, Oy Nokia Ab. Komitea sai valmiiksi uuteen kansainväliseen IEC-standardiin perustuvan SFS-standardin antennipistokytkimien rakenteesta ja testauksesta sekä radioteknisistä vaatimuksista.  Vähämaa oli kantava asiantuntija tässä työssä. Vuonna 1972 perustettiin uusi pysyvä yhteisantennilaitekomitea edelleen Esko Hirvosen johdolla.  Tämä komitea toimi samalla kansainvälisen alakomitean IEC/SC 12G Cabled distribution systems kansallisena vastinkomiteana SK 12G. Vuonna 1975 komitean uudeksi puheenjohtajaksi nimitettiin Lauri Halme Posti- ja telehallituksesta.  1990-luvulla – Vähämaan jo jäätyä sivuun –  Suomi sai hoitaakseen alakomitean (myöhemmin TC 100/TA 5) sihteeristön ja myöhemmin myös puheenjohtajuuden, mikä osoittaa suurta luottamusta alan suomalaiseen asiantuntemukseen.

Kansallisen standardisoimistyön rinnalla Reijo Vähämaa osallistui jo 1960-luvulla aktiivisesti radiohäiriöitä käsittelevän kansainvälisen erityiskomitean toimintaan (International Special Committee on Radio Interference, CISPR). Vähämaa oli jäsenenä kolmessa työryhmässä, jotka käsittelivät mittauslaitteita, häiriöominaisuuksia ja kulutuskojeiden aiheuttamia häiriöitä.  Noina vuosina Vähämaan kanssa tiiviissä yhteistyössä  toimi Ossi Seppi Posti- ja telehallituksesta. Vähämaa ja Seppi osallistuivat säännöllisesti, jopa useita kertoja vuodessa, CISPR:n kokouksiin. Vuonna 1974 SESKO perusti pysyvän kansallisen standardisoimiskomitean SK CISPR Radiohäiriöt, jonka ensimmäiseksi puheenjohtajaksi nimettiin Ossi Seppi. Kaksi vuotta myöhemmin Yleisradion edustajaksi vaihtui Reijo Vähämaa.

Vuonna 1976 SESKO asetti verkkohäiriöitä käsittelevän kansallisen standardisoimiskomitean, jonka kansainvälisenä vastinkomiteana toimi IEC/TC 77 Electromagnetic compatibility between equipment including networks. Komitean puheenjohtajaksi kutsuttiin Kalevi Leino Suomen Sähkölaitosyhdistyksestä (SLY) ja jäseneksi nimettiin myös Reijo Vähämaa. Komitean uudeksi nimeksi vahvistettiin vuonna 1984 SK 77 Järjestelmien sähköinen yhteensopivuus (EMC). Vuonna 1977 radiohäiriöitä käsittelevä yhteistyövaliokunta (Yleisradio, PTH, STL, SLY), joka toimi samalla SESKOn sanastokomiteana, ryhtyi laatimaan alan suomenkielistä sanastoa vastaavan IEC/IEV-sanaston pohjalta. Puheenjohtajana toimi Erkki Yrjölä Sähkötarkastuslaitoksesta (STL) ja sihteerin tehtävät hoiti Reijo Vähämaa. Kulutuselektroniikkalaitteiden häiriöalttiutta käsittelemään perustettiin Vähämaan johdolla oma kansallinen standardisoimiskomitea SK 77X vuonna 1979.  Komitea julkaisi työstään SFS-käsikirjan1984, jolloin komitean tehtävän katsottiin päättyneen. Uuteen EMC-sertifiointitoimikuntaan Vähämaa kuului vielä muutaman vuoden 1990-luvun alussa.

Reijo Vähämaa toimi lähes kolmekymmentä vuotta laajalla alueella sekä SESKOn kansallisessa standardisoimistyössä että IEC:n kansainvälisissä komiteoissa. Hänen panoksensa oli erityisen suuri yhteisantennilaitteiden kansainvälisten standardien aikaansaamisessa. Tässä kehityksessä Suomi kulki edelläkävijänä koko maailmassa. Monet muistavat vuosikymmenien takaa, kuinka ulkomailla kaupungeissa rakennusten katot olivat täynnä mitä kirjavimpia ’haravametsiä’. Suomalaiset käytännöt ja SFS-standardit muodostivat esikuvat tuleville IEC-standardeille.

Henkilökohtaisesti minulla on ensimmäinen selvä muistikuva Reijo Vähämaasta IEC:n yleiskokouksen yhteydestä Nizzassa toukokuulta 1976. Asuin silloin leveän rantabulevardin varrella samassa hotellissa, jossa Reijo ja Ossi Seppi jakoivat keskenään saman huoneen kerrosta alempana. Eräänä iltana kaverukset houkuttelivat minut heidän parvekkeelleen kokouspäivän päätteeksi. Nautiskelimme keväänraikkaasta Välimeren tuoksusta piristävän kuohuviinin kera ja ihailimme oranssinkeltaisina hehkuvia appelsiinipuita, joiden oksat melkein hipoivat parvekettamme hotellin edustalla. Tunnelman aistin edelleen kuin eilisen päivän, vaikka aikaa on vierähtänyt yli neljäkymmentä vuotta. Ossi nukkui pois maaliskuussa 2016, nyt oli Reijon vuoro.  Kummallekin arvostetulle radioinsinöörille tuli täyteen lähes päivälleen samat 83 vuotta.

Tuomo Ilomäki, SESKOn entinen toimitusjohtaja

Lisää suosikiksi