Hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) tuore raportti on saanut runsaasti huomiota. Raportin mukaan maapallon ilmasto lämpenee hälyttävällä vauhdilla ja siksi vaaditaan nopeita päästövähennyksiä. Hiilidioksidia on pystyttävä poistamaan ilmakehästä muun muassa hiilinielujen sekä hiilidioksidin talteenoton keinoin.

Sähköala on eräs keskeisistä toimijoista tavoitteiden saavuttamiseksi. Siksi SESKO on tehnyt koostesivun “Uusiutuvat energiamuodot ja tulevaisuuden energiajärjestelmät”, missä on tietoa alan standardeja laativista asiantuntijaryhmistä. Uusiutuvan energian hyödyntämiseen ja uusien energiajärjestelmien integroimiseen perinteisiin järjestelmiin liittyvä standardointi on vilkasta. Toimintaa on useissa eri ryhmissä ja eri tasoilla kohti yhteistä päämäärää. Vaikuttaa voi. Kuka vaikuttaa, se hyötyy!

Lue lisää täältä.

Lisää suosikiksi