Jarmo Virtaselle ainoana Suomesta IEC 1906 AWARD

Jarmo Virtanen (EFLA Oy) sai vuoden 2018 IEC 1906 Awardin tunnustuksena pitkäaikaisesta standardointityöstään lentokenttämuuntajien ja kiitoratojen merkkivalojen sekä valaisinasennusten asiantuntijana IEC:n komiteassa TC 97. Palkinto kunniakirjoineen ojennettiin hänelle 6.9.2018 Oopperatalossa SESKOn yhteistapahtumassa sähköteknisen standardoinnin junioreille ja senioreille.

Vuosikymmenen aikana Jarmo Virtanen on tuonut komitean IEC TC 97 toimintaan tietämyksensä erityisesti projektiryhmiin PT 61820 (asennusjärjestelmät) ja PT 63067 (kytkentätarvikkeet) sekä kiitoratavalaisimien muuntajastandardin IEC 61823 valmisteluun.  Virtasen asiantuntemus näissä projektiryhmissä on vaikuttanut sähköturvallisuuden paranemiseen ja edistänyt matkustajien turvallisuutta maailman lentokenttien alati vilkastuneesta toiminnasta ja kasvaneista liikennemääristä huolimatta.

Vuosina 1996 – 2009 Jarmo Virtanen osallistui suomalaisena asiantuntijana IEC:n asennuspistoliitinstandardin laadintaan. Tästä toiminnasta saatua kokemusta standardointimenettelyistä hän pystyi hyödyntämään komitean IEC TC 97 projekti- ja työryhmissä. Standardointikokemuksen, rautaisen asiantuntemuksen sekä ihmisläheisen suhtautumisen ansiosta hän on ollut yksi komitean IEC TC 97 toiminnan tukipilareista ja kantavista voimista ja siksi oikeutettu valinta tunnustuksen saajaksi.

IEC 1906 Award -palkinto ojennettiin Virtaselle Oopperatalossa sähköteknisen standardoinnin junioreiden ja senioreiden yhteistapahtumassa.

Vuonna 2018 IEC:n tekniset komiteat ja työryhmät valitsivat IEC:n yhteensä lähes 20 000 asiantuntijan joukosta 169 henkilöä IEC 1906 Awardin saajiksi.

 IEC 1906 Award-palkinnolla halutaan antaa tunnustusta kansainvälisten sähköteknisten komiteoiden, alakomiteoiden ja työryhmien asiantuntijoille käytännön standardoinnissa. Lisäksi halutaan kiinnittää huomiota asiantuntijoiden arvokkaaseen työpanokseen kansainvälisesti arvostetussa standardointityössä. Palkinnon merkitystä korostaa se, että oman komitean asiantuntijat ovat nimenneet ja valinneet palkittavan.

Lisää suosikiksi