• SFS 5490 Pienjännitevarokkeet. Ammattihenkilöiden käyttöön tarkoitettujen varokkeiden lisävaatimukset (pääasiassa teollisuuskäytön varokkeet). Kahvavarokkeet
 • SFS 5855 Pienjännitevarokkeet. Maallikoiden käyttöön tarkoitettujen varokkeiden lisävaatimukset (pääasiassa kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut varokkeet). D-tyypin varokkeet

Standardi SFS 5490 koskee nimellisvirroiltaan enintään 1250 A ja nimellisjännitteiltään enintään 690 V (vaihtosähkö) tai 440 V (tasasähkö) kahvavarokkeita.

Standardi SFS 5490 liittyy kiinteästi pienjännitevarokkeiden yleisiä vaatimuksia koskevaan standardiin SFS-EN 60269-1, jonka lisäksi tässä standardissa määritellään seuraavat kahvavarokkeiden ominaisuudet:

 • pienin nimelliskatkaisukyky
 • virta-aikaominaisuudet
 • I2t-ominaiskäyrät
 • rakenteen standardiominaisuudet
 • sulakkeen tehohäviö ja varokealustan tai varokepitimen sallittu tehohäviö.

Standardi SFS 5490 perustuu harmonisointiasiakirjaan HD 60269-2:2007 (IEC 60269-2) ja se korvaa vuodelta 2004 peräisin olleen SFS-standardin edellisen painoksen.

Standardia SFS 5855 sovelletaan maallikoiden käyttöön kotitalouksissa ja vastaavissa sovelluksissa tarkoitetuille D-tyypin gG-varokkeille. Näiden varokkeiden nimellisvirrat ovat enintään 100 A ja nimellisjännitteet enintään 500 V sekä vaihto- että tasasähköllä.

Standardi SFS 5855 täydentää pienjännitevarokkeiden yleisiä vaatimuksia koskevaa standardia SFS-EN 60269-1 seuraavia seikkoja koskevilla vaatimuksilla:

 • nimellisjännite
 • sulakkeen tehohäviö ja varokepitimen sallittu tehohäviö
 • virta-aikaominaisuudet
 • portit, I2t-ominaiskäyrät sekä raja-ajat ja -virrat
 • nimelliskatkaisukyky
 • varokkeen merkinnät
 • rakenteen standardiominaisuudet
 • testit.

Standardi SFS 5855 perustuu harmonisointiasiakirjaan HD 60269-3:2007 (IEC 60269-3) ja se korvaa vuodelta 2004 peräisin olleen SFS-standardin edellisen painoksen.

Standardeihin SFS 5490 ja SFS 5855 ei ole tehty merkittäviä teknisiä muutoksia kansallisten standardien edellisiin painoksiin verrattuna. Muutokset johtuvat pääasiassa standardisarjan IEC 60269 hierarkian yksinkertaistamisesta, jolloin vaatimusten jaottelua pienjännitevarokkeiden yleisiä vaatimuksia ja erityisvaatimuksia käsittelevien standardien välillä on muutettu.

Suomenkielisinä julkaistuja SFS-standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh. (09) 1499 3353, sähköposti sales@sfs.fi.

Lisää suosikiksi