Standardi koskee kotitalouksiin tai vastaavaan käyttöön tarkoitettuja SELV-suojajännitteisellä tasa- tai vaihtosähköllä (50/60 Hz) käytettäviä pistotulppia, pistorasioita, jatkopistorasioita sekä laitepistorasioita, joiden mitoitusvirta on 16 A ja mitoitusjännite 6 V…48 V. Nämä suojajännitepistokytkimet on tarkoitettu käytettäviksi joko sisä- tai ulkotiloissa.

Standardi korvaa vuodelta 2001 peräisin olevan standardin edellisen painoksen, johon verrattuna tässä painoksessa on laajennettu kotelointiluokka-aluetta kattamaan standardin SFS 5610 mahdollistamat IP-kotelointiluokat.

Standardin SFS 5798 esikuvana on kansainvälinen standardi IEC 60884-2-4, jota ylläpitävän ryhmän vetovastuu on Suomella.

SFS-standardia myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh. (09) 1499 3353, sähköposti sales@sfs.fi.

Lisää suosikiksi