Uusi painos sisältää merkittäviä teknisiä muutoksia ja edeltävään verrattuna sivumäärä on yli kaksinkertaistunut. Sen valmistelussa on huomioitu kameravalvonta-alan uusin tekninen kehitys:

 • siirtyminen analogisesta digitaaliseen
 • kuvanlaadun yleinen paraneminen
 • uudet valvontakamerastandardit
 • uusi testikohdemetodologia.

Kameravalvontajärjestelmä


Kameravalvontajärjestelmä on yhdistelmä kuvankaappauslaitteita, valaistusta, yhteyksiä, kuvankäsittelylaitteita sekä muita laitteita, jotka on valittu ja asennettu vastaamaan asiakkaan valvontavaatimuksia.

Kameravalvontajärjestelmän vähimmäisvaatimukset on määritelty neljässä eri turvaluokassa standardissa SFS-EN 50132-1. IP-videosiirtojärjestelmän vaatimukset ja suunnitteluohjeet on määritelty standardissa SFS-EN 50132-5-1. Siten SFS-EN 50132-7 käyttäjä tarvitsee myös seuraavat julkaisut:

 • SFS-EN 50132-1 Turvasovelluksissa käytettävät kameravalvontajärjestelmät. Osa 1: Järjestelmävaatimukset
 • SFS-EN 50132-5-1 CCTV surveillance systems for use in security applications. Part 5-1: Video transmission. General video transmission performance requirements


Kameravalvontajärjestelmän toteutusprosessi

Standardoidun toteutusprosessin vaiheet määrittelystä aina käyttöottotesteihin ja lopulliseen dokumentaatioon käsitellään standardin vastaavissa kappaleissa. Yhteenvetona kameravalvontajärjestelmän toteutusprosessin tulisi edetä seuraavassa järjestyksessä:

 • Riskikartoitus (kohteen käyttö, uhat ja vaaratekijät, rikoshistoria, tilat, sijainti, jne.)
 • Turvaluokkien valinta kameravalvontajärjestelmän toiminnoille (toimintoja on 18 kpl, esim. tallennus)
 • Toiminnallisten vaatimusten määrittely (kirjallinen seloste järjestelmän käyttötarkoituksesta)
 • Kohteen kartoitus (sijainti, rakennus, laitteiden sijoittaminen, ympäristötekijät, jne.)
 • Järjestelmäsuunnitelma joka sisältää asemapiirroksen (laitteiden sijaintitiedot)
 • Testaussuunnitelman laatiminen (kuvanlaatu, järjestelmän liitettävyys, peitto, kameranäkymä)
 • Asentaminen, käyttöönotto ja luovuttaminen (asennus, käyttöönottotesti, luovutus asiakkaalle)
 • Lopullinen dokumentaatio (luovutuksen jälkeen täydennetty järjestelmän dokumentaatio).

Standardin kohderyhmä


Tämän standardin kohderyhmä käsittää kameravalvontajärjestelmän suunnittelijat ja konsultit, urakoitsijat ja järjestelmäintegraattorit, huolto- ja kunnossa palveluntarjoajat, sekä järjestelmän tilaajat (omistajat) ja käyttäjät.

Standardin tavoitteena on:

 • tarjota puitteet, joiden avulla asiakkaat, asentajat ja käyttäjät voivat asettaa järjestelmävaatimukset
 • avustaa spesifikaation kirjoittajia ja järjestelmän käyttäjiä päättämään, mitä laitteita sovellukseen tarvitaan
 • tarjota keinot, joiden avulla kameravalvontajärjestelmän toimintaa voidaan arvioida puolueettomasti.


SFS-EN 50132-7:2013 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 116 sivua ja sen hinta on 78,60 € (alv 0 %). Julkaisua myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi
 Lisätietoja julkaisusta saa SESKOsta Arto Sirviö

Lisää suosikiksi