IEC:n verkkolehden, e-techin huhtikuun 2013 teemana on liikenne. Kyseisessä numerossa on kattavasti tietoa sähköautoiluun liittyvästä standardoinnista.

Latausjärjestelmien standardointi on ollut eräs kynnyskysymys sähköautojen ja ladattavien hybridien yleistymiselle. IEC-komiteoiden TC 69 (latausjärjestelmien turvallisuus) ja 23H (voimapistokytkimet) laatimat uudet standardit ovat poistaneet merkittävän esteen ja luoneet ennustettavan toimintaympäristön teollisuudelle

Lisää aiheesta http://www.iec.ch/etech/2013/etech_0413/tech-1.htm?mlref=etech

Työpaja sähköisten ajoneuvojen turvallisuudesta

Sähköteknistä turvallisuutta käsittelevän IEC:n hallintokomitean (ACOS) järjestämässä seminaarissa esiteltiin sähköauton latausjärjestelmiin, akkuihin, toiminnalliseen turvallisuuteen, kommunikaatioon ja tietenkin sähköauton turvallisuuteen liittyvää IEC- ja ISO-standardoinnin tilaa. Todettiin, että sähköautoiluun liittyvä teknologinen kehitys on murrosvaiheessa, jolloin jatkuvasti syntyy innovaatioita ja niitä pitää tukea standardeilla. Tarvitaan kuitenkin riittävästi aikaa, jottei tehdä tulevaa kehitystä estäviä ratkaisuja. Oleellista on eri komiteoiden ja standardisoimisjärjestöjen yhteistyö.

Lisää aiheesta http://www.iec.ch/etech/2013/etech_0413/tech-3.htm

Nykyauto on sähkölaite!

Polttomoottoriautot ovat vähitellen muuttumassa mekaanisiin järjestelmiin perustuvista koneista sähköllä toimiviksi laitteistoiksi. Viimeisen vuosikymmenen aikana autoihin liittyvä sähköinen kehitys on ollut huimaa. Tällä hetkellä kolmasosa auton valmistuskustannuksista muodostuu sähköisten ja elektronisten komponenttien sekä järjestelmien hinnoista. Kaukana ei ole aika jolloin sähköiset järjestelmät muodostavat puolet uuden auton arvosta. Sähköisillä järjestelmillä voidaan parantaa erityisesti turvallisuutta, energiatehokkuutta ja ajomukavuutta. Autoissa käytettäviä elektronisia komponentteja ja järjestelmiä standardoi parikymmentä eri IEC:n komiteaa.

Lisää aiheesta http://www.iec.ch/etech/2013/etech_0413/ind-1.htm

Sähköautojen latausjärjestelmien vaatimustenmukaisuus

IECEE-sertifiointijärjestelmä on lanseerannut uuden palvelun (ELVH) sähköajoneuvojen latausjärjestelmille. Palvelu sisältää latausjärjestelmän kokonaisturvallisuuteen (IEC 61851) ja pistokytkimiin (IEC 62196) liittyvät testaukset ja sertifioinnit. IECEE-sertifiointijärjestelmään kuuluvat jo monet autoissa käytettävät sähköiset komponentit, järjestelmien sähkömagneettinen yhteensopivuus sekä sähköturvallisuus.
Lisää aiheesta http://www.iec.ch/etech/2013/etech_0413/ca-1.htm
Lähde: e-tech, huhtikuu 2013

Lisää suosikiksi