CEN/CENELEC/ETSIn Smart Grid -koordinointiryhmän puheenjohtaja Ralph Sporer korosti esityksessään standardien merkitystä sähköverkkojen hyödyntämismahdollisuuksien saavuttamiseksi. Standardeilla edistetään Euroopassa asetettujen energiapoliittisten päämäärien saavuttamista.  CENin ja CENELECin pääjohtaja Elena Santiago piti tärkeänä yhteistyön jatkumista kansainvälisten ja alueellisten standardisointijärjestöjen kesken kestävän kehityksen saavuttamiseksi eri aloilla. ETSIn pääjohtaja Luis Jorge Romero esitteli ICT-teknologian mahdollisuuksia, kun ne yhdistetään muiden teollisuuden alojen kanssa palvelemaan entistä paremmin yhteiskunnan etuja.

Lisää aiheesta http://www.cencenelec.eu/News/Press_Releases/Pages/PR-2012-10.aspx

Lisää suosikiksi