Se korvaa seuraavat standardit:

  • SFS-EN 50136-1-1 Yleiset vaatimukset ilmoituksensiirtojärjestelmille
  • SFS-EN 50136-1-2 Vaatimukset sovelluskohtaisille siirtoteille
  • SFS-EN 50136-1-3 Analogiset puhelinverkkoa käyttävät siirtotiet
  • SFS-EN 50136-1-4 Digitaaliset puhelinverkkoa käyttävät siirtotiet
  • SFS-EN 50136-1-5 Vaatimukset pakettikytkentäisille verkoille (PSN)

SFS-EN 50136-1-1 vs SFS-EN 50136-1


Verrattuna korvattuihin standardeihin SFS-EN 50136-1:een on tehty seuraava tekniset muutokset:

  • uudistetut järjestelmävaatimukset esitetään teknologiasta riippumattomassa muodossa
  • uudet suorituskykykategoriat SP1…SP6 yksitiejärjestelmille, DP1…DP2 kaksitiejärjestelmille
  • uudet käsitteet: ilmoituksensiirtopalveluverkko ja ilmoituksensiirtopalvelun tarjoaja
  • vaatimukset järjestelmän suorituskyvyn tarkastamiselle ja valvonnalle. 

Soveltamisala


Se määrittelee vaatimukset ilmoituksensiirtojärjestelmille, jotka välittävät hälytyssanomia valvottavassa tilassa sijaitsevan hälytysjärjestelmän ja hälytyskeskuksessa sijaitsevien ilmoituslaitteiden välillä.

Standardia sovelletaan kaikenlaisia hälytyssanomia välittäviin siirtojärjestelmiin, joita ovat esim. paloilmoitus, murtoilmoitus, kulunvalvonta, turvapuhelin, jne.

Ilmoituksensiirtojärjestelmä voi käyttää erityyppisiä siirtoverkkoja.

Sen tarkoitus on määritellä yleiset vaatimukset ilmoituksensiirtojärjestelmien suorituskyvylle, luotettavuudelle, palautumiskyvylle ja tietoturvallisuudelle sekä varmistaa ilmoituksensiirtojärjestelmien soveltuvuus käytettäväksi erityyppisten hälytysjärjestelmien ja ilmoituslaitteiden kanssa.

Jos ilmoituksensiirtojärjestelmän toiminnat integroidaan hälytysjärjestelmään tai ilmoituslaitteisiin, on noudatettava tämän standardin vaatimuksia.

Kohderyhmä

Tämän standardin kohderyhmä käsittää ilmoituksensiirtopalvelujen tuottajat, hälytyskeskusten käyttäjät, palolaitokset, vakuutusyhtiöt, televerkko-operaattorit, internetpalvelujen tuottajat, laitteiden valmistajat, turva-alan yritykset, loppukäyttäjät, jne.

SFS-EN 50136-2:2012 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 60 sivua ja sen hinta on 64,40 € (alv 0 %). Julkaisua myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisätietoja julkaisusta saa SESKOsta Arto Sirviö.

Lisää suosikiksi