Kotimaisen MMJ-tyypin nimellä kaupitellaan sellaisia asennuskaapeleita, jotka eivät täytä tälle tyypille asetettuja vaatimuksia. Hankinnasta, asennuksesta tai käytöstä vastaaville annetaan virheellinen kuva vaatimukset täyttävästä MMJ-kaapelista, vaikka markkinoidut kaapelit eivät kuitenkaan ole standardin SFS 2091 mukaisia.


Harhaanjohtavaa markkinointia on esiintynyt myös tyyppimerkinnällä MMJ HF. Markkinoitu tuontikaapeli ei täytä – muiden puutteidensa lisäksi – myöskään MMJ HF -tyypiltä standardeissa vaadittua palon levittämättömyyttä nippuasennuksissa (EN 60332-3-23 ja IEC 60332-3-23 Category B).

Tällainen harhaanjohtava tyyppinimikkeen (MMJ HF) käyttö voi johtaa vaarallisiin seurauksiin, sillä tällöin voidaan sekoittaa vaatimukset täyttämätön halpakaapeli sellaisiin kaapeleihin, jotka täyttävät nippuna paloa levittämättömälle kaapelityypille standardeissa asetetut vaatimukset. Esimerkiksi asennusstandardin SFS 6000-4-442 (kohta 422.2.1) vaatimukset edellyttävät tasoltaan standardin SFS 5546 mukaista MMJ HF -asennuskaapelia, joka siis on juuri tuo nippuna paloa levittämätön kaapeli. On ilmeinen riski, että standardin rakennevaatimukset täyttämätöntä kaapelia asennetaan kohteeseen, missä se ei täytä myöskään paloturvallisuusvaatimuksia. Harhaanjohtavasti markkinoidussa kaapelissa ei myöskään ole kaapelin puristuslujuutta tukevaa täytettä, mistä syystä koko kaapeli litistyy helposti erityisesti taivutettaessa.

Kaapelien hankinnasta vastaavien kannattaa olla tarkkana, sillä edellä mainitun harhaanjohtavan markkinoinnin yhteydessä on esiintynyt viittauksia myös tunnetun testauslaitoksen hyväksyntöihin, mikä ei testauslaitoksen antamien tietojen mukaan ole pitänyt paikkaansa.

SESKOn tekninen komitea SK 20 vetoaakin asennuskaapeleiden hankinnasta, käytöstä ja asentamisesta vastaaviin ja pyytää heitä varmistamaan, että käytettävät MMJ- ja MMJ HF -kaapelit ovat standardien vaatimusten mukaisia.
Lisätietoja asiasta voi tiedustella SESKOsta standardointi-insinööri Sanna Koivulta puhelimitse 09 6963 960 ja sähköpostitse sanna.koivu(at)sesko.fi.

Lisää suosikiksi