Kari J. Lång on edistänyt sähköteknistä standardointia ja SESKOn toimintaa esimerkillisellä tavalla. Hän on osallistunut tietotekniikan ja ympäristönäkökohtien standardointiin komiteoissa ja työryhmissä Nokia Oy:n edustajana. Lisäksi hän on ollut viime vuosikymmeninä useaan otteeseen SESKOn hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja Teknologiateollisuus ry:n mandaatilla. 

Kari J. Långin laaja-alainen ja arvostettu asiantuntemus ja tietämys standardointiyhteisöissä niin kansallisella (SESKO, Traficom), eurooppalaisella (ETSI, CENELEC) kuin kansainväliselläkin (IEC, IEEE) tasolla on edistänyt horisontaalisen standardoinnin ymmärrystä jo paljon ennen kuin sitä pidettiin yleisesti merkityksellisenä.

SESKOn kunniajäsenet https://www.sesko.fi/sesko_ry/seskon_historia/ansioituneet.

Lisää suosikiksi