Tekevätkö robotit tulevaisuudessa kaiken nopeammin, väsymättä, halvemmalla ja paremmin?

SESKOn Kevätseminaarissa 2017 kuultiin ajatuksia herättäviä puheenvuoroja siitä, miten robotit, IoT ja Big Data vaikuttavat tulevaisuuteemme. Seminaari pidettiin 29.3.2017 Tapahtumatalo Bankissa Helsingissä. SESKOn puheenjohtaja Kenneth Hänninen avasi tilaisuuden ja toivotti kaikkiaan 90 kutsuvierasta tervetulleiksi.

Valtiotieteiden lisensiaatti Osmo Soininvaara pohti esityksessään, millainen maailma meillä on tulevaisuudessa ja miten tekniikan kehitys tulee vaikuttamaan yhteiskuntaamme. Optimistien ja luddiittien näkemykset muutoksesta ovat vuorotelleet kautta historian. Yhtä yhteistä käsitystä tulevaisuudesta ei ole.

Professori, tekniikan tohtori Pentti O. A. Haikonen hämmästytti yleisöä esittelemällä tietoisuuden käsitettä ja kehittämänsä pikkurobotin XCR-1, jonka toiminta perustuu assosiatiiviseen neuroverkkoon. Robotti kykenee oppimaan palkitsemisen ja rankaisemisen avulla, mitkä sen havaitsemista tuntemuksista ovat myönteisiä ja mitkä kielteisiä.

Tekniikan kehitys haastaa myös julkishallinnon vanhat rakenteet. Kansanedustaja, tekniikan tohtori Jyrki Kasvi kertoi näkemyksiään massadatan hallinnasta sekä uhista ja mahdollisuuksista, joita siihen liittyy. Datan hallinnassa kansainvälisiin sopimuksiin pääseminen on vaikeaa, kun käsitteistön määrittelykin on vielä kesken.

Johtaja Tomi J. Teikko Tieto Oyj:stä nosti vuorollaan esiin esimerkin siitä, kuinka ihminen sensorina yleistyy todella voimakkaasti. Jo nyt niin sanotut empaattiset kiinteistöt keräävät palautetta käyttäjiltään ja säätävät toimintoja sen mukaan. Tulevaisuudessa tietoa kerätään ihmisiltä monin tavoin, mm. hyödyntämällä biometristä dataa.

Lopuksi tietokirjailija ja valtiovarainministeriön VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku painotti tieto- ja kyberturvallisuusriskeihin varautumisen tärkeyttä. Digitalisaatio, robotisaatio, keinoäly ja IoT tarjoavat loistavia tulevaisuuden mahdollisuuksia, kunhan tiedon ja laitteiden turvallisuus saadaan hallintaan.

Seminaarin ohjelma ja esityksiä

Millainen maailma meillä on tulevaisuudessa? (pdf)
Valtiotieteiden lisensiaatti Osmo Soininvaara

Kohti tietoisia robotteja(pdf)
Professori, tekniikan tohtori Pentti O. A. Haikonen ja pikkurobotti XCR-1

Big Data ja etiikka – onko mikään tieto enää suojassa, voidaanko kansainvälisillä sopimuksilla hallita massadataa? (SlideShare-linkki)
Kansanedustaja, tekniikan tohtori Jyrki Kasvi

Ihminen IoT-sensorina – datalla ohjatut, mutta empaattiset kiinteistöt(pdf)
Johtaja Tomi J. Teikko, Tieto Oyj

IoT – merkittävä mahdollisuus, kuinka tieto- ja kyberturvallisuusriskit tulee ottaa hallintaan? (pdf)
VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, valtiovarainministeriö, tietokirjailija

Lisää suosikiksi