Kiinnostunut yleisö IEC-SESKO Work Shopissa

Tilaisuuteen osallistui yli 50 sähköteknisestä standardoinnista kiinnostunutta. Mukana oli kokeneita konkareita ja juuri standardointiuransa alussa olevia asiantuntijoita. Jan-Henrik Tiedemann (kuvassa äärimmäisenä vasemmalla) esitteli johdonmukaisesti ja selkeästi IEC:n toimintaa, maailmanlaajuisen sähköteknisen standardoinnin prosesseja ja strategioita sekä IEC:n standardointityökaluja.

SESKOn asiantuntijat Eero Sorri ja Juha Vesa tarkensivat omissa puheenvuoroissaan SESKOn roolia IEC:n ja CENELECin kansalliskomiteana, standardeja osana yhteiskunnan ohjausta ja osallistumista standardointiin. Esitykset käsittelivät myös erilaisia ja erikokoisia suomalaisia yrityksiä ja yhteisöjä edustavien asiantuntijoiden käytännön työskentelyä sähköteknisessä standardoinnissa kansallisella, eurooppalaisella ja maailmanlaajuisella tasolla.

Yhdessä työryhmässä käytiin innostunutta keskustelua asiantuntijan roolista komitean ja seurantaryhmän jäsenenä, sihteerinä ja puheenjohtajana. Käytännön osallistuminen IEC:n komitea- tai työryhmätason työskentelyyn mm. kokouksissa oli esillä toisessa ryhmässä. Kolmannessa ryhmässä käsiteltiin standardointiprosessia – miten uudesta aloitteesta saadaan valmiiksi standardi.Linkki tilaisuudessa pidettyihin esityksiin.

Lisää suosikiksi