Hälytysjärjestelmiä yhdistettäessä on tarkasteltava huolellisesti monia tekijöitä, jotta lopputulos on tarkoitukseen sopiva. Integroidussa ympäristössä yksittäiseen hälytysjärjestelmään viitataan käyttämällä standardin käsitettä hälytyssovellus. Hälytyssovelluksia ovat esim. seuraavat:

 • murto- ja ryöstöilmaisujärjestelmä
 • turvapuhelinjärjestelmä
 • hissihälytysjärjestelmä
 • ympäristönvalvontajärjestelmä
 • kameravalvontajärjestelmä, jota käytetään turvallisuuden valvontaan
 • kulunvalvontajärjestelmä
 • palonilmaisu- ja paloilmoitinjärjestelmä.

Standardia SFS-EN 50398-1 pitäisi käyttää, kun kohdejärjestelmään yhdistetään yksi tai useampi hälytyssovellus. Yhdistettäviltä sovelluksilta edellytetään, että ne kykenevät toimimaan vaaditun mukaisesti määritellyssä järjestelmässä, alijärjestelmässä tai komponenttitasolla. Standardissa kuvataan osatekijät, jotka tarvitaan integroidun hälytysjärjestelmän luonnosteluun, suunnitteluun, käyttöönottoon, tarkastamiseen, luovutukseen sekä kunnossapitoon.

SFS-EN 50398-1 tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa, että yksittäisiä standardeja, vaatimuksia tai soveltamisohjeita noudatetaan, kun hälytyssovellus integroidaan toiseen järjestelmään. Tämän standardin lisäksi on noudatettava sovelluskohtaisia standardeja.

Uusi standardi SFS-EN 50398-1:2017 Hälytysjärjestelmät. Yhdistetyt ja integroidut hälytysjärjestelmät. Osa 1: Yleiset vaatimukset korvaa osittain teknisen spesifikaation CLC/TS 50398:2009.

Uuden painoksen tärkeimmät muutokset:

 • sopimusperusteinen vastuu ja vastuuhenkilö
 • prosessin vaiheiden kuvaus: luonnostelu, suunnittelu, asennus, tarkastus, luovutus ja kunnossapito
 • yhteensopivuuden arviointi
 • sovellusten välinen viestintä (tyypit 1-4)
 • ohjauskeskukset ja sovellusintegraatioiden luokittelu (1-3)
 • näytettävän tiedon priorisointi
 • järjestelmän päivitykset, muutokset ja korjaukset.

Lisätietoja rakennusten ja ulkoalueiden turvallisuusjärjestelmien standardeista antaa SESKOssa Arto Sirviö.

Lisää suosikiksi