SFS-käsikirja 601 Suurjännitesähköasennukset ja ilmajohdot

Kirja sisältää elokuussa 2015 ilmestyneen standardin SFS 6001 kokonaisuudessaan. Lisäksi mukana ovat perusvaatimukset ilmajohtoja koskevista uusista standardeista SFS-EN 50341-1 ja SFS-EN 50341-2-7. Ilmajohtojen yksityiskohtaiseen suunnitteluun tarvitaan kuitenkin varsinaisia standardeja.

SFS-käsikirja 601 Suurjänniteasennukset ja ilmajohdot on perusteos kaikille suurjänniteasennusten parissa työtä tekeville. Siinä on 257 A4-sivua, hinta 136,- euroa (+ALV 10 %).

SFS-käsikirja 602 sähköasennusstandardien esikuvista

Standardisarja SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset perustuu eurooppalaiseen CENELECin standardisarjaan HD 60364 Low-voltage electrical installations.

Nyt nämä HD 60364-standardit on koottu sähköiseen SFS-käsikirjaan 602 Eurooppalaiset sähköasennusstandardit HD 60364. Käsikirjassa saa tiiviissä ja edullisessa paketissa tiedot SFS 6000-sarjan esikuvastandardeista. Käsikirjaa voi käyttää myös lähdeaineistona silloin, kun tehdään kansainvälisiä projekteja, joissa on viitattu HD 60364 tai kansainvälisiin IEC 60364-standardeihin. 

SFS-käsikirjassa 602 saa näiden sisällön hyvin edullisesti. Käsikirja ei sisällä SFS 6000-sarjan kansallista osaa 8 eikä erikseen merkittyjä kansallisia poikkeuksia. Kytkinlaitteita koskevasta standardista HD 60364-5-53 on valmisteilla uusi painos ja siksi sitä ei käsikirjassa ole. Sähköinen pdf-käsikirja SFS 602 sisältää 729 A4-sivua, hinta 211,- euroa (+ ALV 24 %).

SFS-käsikirja 600-2 ajan tasalle

SFS-käsikirjan 600-2 Sähköasennukset. Osa 2: Sähkötyöturvallisuus, erityisasennukset ja liittyvät standardittoinen painos on julkaistu syksyllä 2015. Nyt käsikirja on päivitetty ottamalla mukaan muuttuneet standardit: – SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus (julkaistu vuonna 2015)
– SFS-EN 1838 Valaistussovellukset. Turvavalaistus (2014)
– SFS-EN 50438 Tekniset vaatimukset yleisen pienjännitejakeluverkon kanssa rinnan toimiville mikrogeneraattoreille (2015)
– SFS-EN 60529/A2 Sähkölaiteiden kotelointiluokat (2015), Lisäys standardiin SFS-EN 60529 + A1 (2000)

Sähköturvallisuuslaki ja muut sähköturvallisuutta koskevat säädökset eivät ole mukana käsikirjan tässä painoksessa, sillä ne uusitaan vuonna 2016. SFS-käsikirja 600-2 sisältää 688 A4-sivua ja sen hinta on 149,- euroa (+ALV 10 %)

Standardien hankinta
Kaikkia sähköalan standardeja välittää Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Tilaukset puhelimitse: 09 149 9331, sähköpostilla: sales@sfs.fi, verkkokauppa sales.sfs.fi 

SESKO keskittyy ydintehtäviinsä eli sähkö- ja elektroniikka-alan standardien valmisteluun kansallisesti ja erityisesti suomalaisen näkemyksen esilletuomiseen IEC:ssä ja CENELECissä. SESKOn asiantuntijat auttavat edelleen standardien sisältöön liittyvissä kysymyksissä (asiakaspalvelu(at)sesko.fi). Yllämainituista sähköasennusten standardeista ja käsikirjoista saa lisätietoja Tapani Nurmelta SESKOssa.

Lisää suosikiksi